Ilūkstes novada Vēlēšanu komisija izsludina iecirkņu komisiju locekļu kanditātu pieteikšanos

Ilūkstes novada Vēlēšanu komisija izsludina iecirkņu komisiju locekļu kanditātu pieteikšanos

***Ilūkstes novada Vēlēšanu komisija izsludina vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanos 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām šādiem Ilūkstes novada vēlēšanu iecirkņiem:

  • vēlēšanu iecirknis Nr. 392 (Ilūkstes pilsētā);
  • vēlēšanu iecirknis Nr. 393 (Bebrenes pagastā);
  • vēlēšanu iecirknis Nr. 394 (Pilskalnes pagastā);
  • vēlēšanu iecirknis Nr. 395 (Šēderes pagastā);
  • vēlēšanu iecirknis Nr. 396 (Subates pilsēta un Prodes pagastā);
  • vēlēšanu iecirknis Nr. 402 (Dvietes pagastā);
  • vēlēšanu iecirknis Nr. 403 (Eglaines pagastā).

***Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikumus var iesniegt Ilūkstes novada pašvaldībā un pagastu pārvaldēs no 2019. gada 27. marta līdz 2019. gada 10. aprīlim.

 

***Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

  • reģistrētām politiskām organizācijām(partijām) vai to apvienībām;
  • ne mazāk kā 10 vēlētājiem (vēlētāju grupai);
  • Ilūkstes novada Vēlēšanu komisijas loceklim.

***Tālrunis uzziņām – 29768950.