Vēl viens solis tuvāk Dziesmusvētkiem!

Vēl viens solis tuvāk Dziesmusvētkiem!

***„Vēl viens solis tuvāk Dziesmusvētkiem” – ar šādu uzrunu tika atklāta skolu tautas deju kolektīvu zonas skate Daugavpils novada Kultūras centrā, gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020. gadā. Skatē no Ilūkstes novada piedalījās četri tautas deju kolektīvi – trīs no Ilūkstes Raiņa vidusskolas un viens no Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas.

***Deju kolektīvus vērtēja Valsts izglītības satura centra izveidota vērtēšanas komisija. Žūrija vērtēja dejas māksliniecisko izpildījumu un rakstura atklāsmi, dejas horeogrāfiskā teksta precizitāti, izpildījuma muzikalitāti, tautas tērpa valkāšanas kultūru un pareizību, kā arī deju kolektīva skatuves kultūru un kopiespaidu.

***Priecē Ilūkstes novada skolu tautas deju kolektīvu sniegums un sagatavotība skatei. Ar augstākās pakāpes diplomu tika apbalvots Ilūkstes Raiņa vidusskolas 5.–9. klašu tautas deju kolektīvs „Ance” (vadītāja Dace Parša), ar I pakāpes diplomu apbalvoti divi kolektīvi – Ilūkstes Raiņa vidusskolas 7.–9. klašu un 10.–12. klašu tautas deju kolektīvi „Ance” (vadītāja Anita Meikšāne), bet III pakāpes diplomu saņēma Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas tautas deju kolektīvs „Ciku caku” (vadītāja Sandra Vaitkeviča).

 

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra direktore
Vanda Rimša

 


Vēl viens solis tuvāk Dziesmusvētkiem!
Vēl viens solis tuvāk Dziesmusvētkiem!
Vēl viens solis tuvāk Dziesmusvētkiem!
Vēl viens solis tuvāk Dziesmusvētkiem!