Veiksmīgs starts starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē

Lat lit olimp        20. oktobrī Līvānu 2. vidusskolā notika starpnovadu latviešu valodas un literatūras mazākumtautību programmas olimpiāde 7. un 8. klasei, kurā veiksmīgi piedalījās Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas 8. klases skolnieces Gabriela Lidija Hukere un Kitija Beitāne, ieņemot 2. un 3. vietu. Izrādījās, ka iegūto punktu skaits ir pietiekams, lai piedalītos valsts olimpiādes 1. kārtā.

        Paldies skolotājai Zinaīdai Ķederei par ieguldīto darbu meiteņu sagatavošanā starpnovadu olimpiādei. Veiksmi valsts olimpiādē!


Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas

direktores vietniece izglītības jomā

Ludmila Bogdanoviča