VAS „Latvijas Pasts” informē par izmaiņām Eglaines pasta nodaļas darba laikā

VAS „Latvijas Pasts” informē par izmaiņām Eglaines pasta nodaļas darba laikā

***VAS „Latvijas Pasts” informē, ka zemā pakalpojumu pieprasījuma dēļ no 23. decembra tiek mainīts Eglaines pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām vajadzībām un pieprasījumam. Turpmāk Eglainē visi pasta pakalpojumi līdzšinējā pasta nodaļas atrašanās vietā Stendera ielā 7 tiks nodrošināti katru darbdienu no plkst. 10.30 līdz 11.30. Iedzīvotāji saņems visus pasta pakalpojumus, kas bija pieejami līdz šim, vai arī varēs izvēlēties tos saņemt pie pastnieka savā dzīvesvietā.

***Uzņēmums skaidro, ka ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu pieprasījumu Eglaines pasta nodaļā, kas vidēji ir tikai seši pasta sūtījumi dienā un kas rada „Latvijas Pastam” ikgadējus zaudējumus gandrīz 4000 eiro apmērā, tiek mainīts pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, bet iedzīvotājiem arī turpmāk būs ērti pieejami visi nepieciešamie pasta pakalpojumi.

***Tāpat kā līdz šim, Eglaines pasta pakalpojumu sniegšanas vietā iedzīvotājiem būs pieejami visi pasta pakalpojumi un arī citi pakalpojumi, kurus nodrošina „Latvijas Pasts”: vienkāršu un ierakstītu iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences saņemšana un nosūtīšana, iekšzemes un pārrobežu pasta paku saņemšana un nosūtīšana, pastmarku un aplokšņu iegāde, preses izdevumu abonēšana, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, naudas pārvedumu izmaksa, komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa un komercpreču iegāde mazumtirdzniecībā.

***Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas saņemt nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina pastkaršu un vēstuļu nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, sūtījumu piegādes pieteikšanu mājās, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS kontā u. c. Ar pastnieka starpniecību Eglaines pagasta iedzīvotājiem iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo pakalpojumu iespējams pieteikt, zvanot uz tālruni: 27892759, 67008001 vai 27008001. Pārējos pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā Eglaines pagasta iedzīvotāji var pieteikt, zvanot uz tālruni 23282067.

***Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Eglaines pasta pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot uz tālruni: 67008001 vai 27008001 un norādot datumu, kurā klients vēlas pasta sūtījumu saņemt. Savukārt, apmeklējot Ilūkstes pasta nodaļu Vienības laukumā 3, sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama katru darbdienu no plkst. 8.00 līdz 17.00.

***Pasta pakalpojumu sniegšanas vietu skaitu un izvietojumu nosaka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums „Par universālā pasta pakalpojuma saistībām”, kas paredz, ka „Latvijas Pastam” katra novada teritoriālajā vienībā ir vismaz viena pasta pakalpojumu sniegšanas vieta.

***Eglaines pagasta iedzīvotāji par pasta pakalpojumu saņemšanas iespējām pēc 23. decembra būs informēti ar īpašiem informatīvajiem paziņojumiem pastkastītēs no 22. novembra.

 

Sīkākai informācijai:

VAS „Latvijas Pasts” Ārējo komunikāciju vadības daļas vadītāja Gundega Vārpa

Tālr.: +371 67608505 | Mob.: +371 26628729

E-pasts: pr@pasts.lv; gundega.varpa@pasts.lv

twitter.com/latvijas_pasts| facebook.com/latvijas.pasts| instagram.com/latvijas_pasts