Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs sniegs palīdzību Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanā

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs sniegs palīdzību Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanā

     

     Ilūkstes novada pašvaldība informē, ka no 1. marta Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) būs iespējams saņemt palīdzību Valsts ieņēmumu dienestam (VID) iesniedzamās Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanā, lai atgūtu 2017. gadā pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem (izglītību, medicīnu, zobārstniecību, iemaksām pensiju fondos u. c.).

     Lai gan deklarāciju joprojām var iesniegt papīra formā, VPVKAC aicina to iesniegt elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). VPVKAC darbiniekiem nav pieejama VID datubāze, tādēļ tie nevar sniegt deklarācijas aizpildīšanai nepieciešamos datus, turpretī EDS katram nodokļu maksātājam ir izveidots savs konts, kurā apkopota informācija par gūtajiem ienākumiem, neapliekamajiem ienākumiem, informācija no kredītiestādēm par pensiju fondos veiktajām iemaksām, informācija no apdrošināšanas sabiedrībām par veiktajām iemaksām par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī par attaisnoto izdevumu summu, kas pārnesta no iepriekšējiem gadiem. Sagatavojot elektronisko deklarāciju, šī informācija tiks ielasīta automātiski, iesniedzējam pašam papildus būs jānorāda un jāpievieno attaisnojuma dokumenti (čeki, kvītis u. tml.) tikai par tām summām, par kurām VID rīcībā informācijas nav un kuras VID nebūs iekļāvis deklarācijā.

     Lai pieslēgtos EDS, nodokļu maksātājam ir nepieciešami EDS piekļuves dati (lietotājvārds un parole) vai kāds no autentificēšanās jeb identitātes pārbaudes rīkiem – internetbanka, elektroniskā identifikācijas karte vai droša elektroniskā paraksta karte (pirms došanās uz VPVKAC ieteicams pārliecināties, vai minētie rīki ir aktīvi). Ja šādu rīku nav, VID var piešķirt lietotāja vārdu un paroli EDS lietošanai. Tos var pieprasīt, iesniedzot iesniegumu VPVKAC, tomēr jāievēro, ka EDS piekļuves tiesības tiks piešķirtas 2-3 dienu laikā, tādēļ, ja klientam nepieciešama palīdzība EDS lietošanā, uz VPVKAC būs jāatnāk atkārtoti.

 

     Lai saņemtu palīdzību elektronisko Gada ienākumu deklarāciju aizpildīšanā, dodoties uz VPVKAC, klientam līdzi jāpaņem:

  • personu apliecinošs dokuments;
  • EDS piekļuves dati (lietotājvārds un parole) vai internetbankas piekļuves dati (lietotājvārds, parole, kodu karte vai kodu kalkulators, tālrunis ar aktivizētu lietotni Smart-ID); identifikācijas karte vai droša elektroniskā paraksta karte ar piekļuves datiem (PIN, PUK kodiem);
  • maksājuma dokumenti (kvītis, čeki, maksājuma uzdevumi, konta izraksti, kuri apliecina samaksu par saņemtajiem pakalpojumiem un kuros ir norādīts klienta vai viņa ģimenes locekļa (bērna, vecāka, vecvecāka vai laulātā) vārds, uzvārds un personas kods, samaksāto izdevumu veids, dokumenta numurs, datums un izdevēja reģistrācijas numurs.

     Aizpildot deklarāciju, var būt nepieciešama informācija par klienta:

  • e-pastu (saziņai);
  • norēķinu kontu, uz kuru tiks veikta pārmaksātā nodokļa atmaksa.

     Ienākumu deklarācijas joprojām var iesniegt arī par iepriekšējiem gadiem: par 2016. un 2015. gadu – visa gada garumā, savukārt par 2014. gadu – līdz 16. jūnijam!

 

Tālr. papildu informācijai: 65447850