Vakance uz sporta organizatora amatu

Vakance uz sporta organizatora amatu

Ilūkstes pilsētas administrācija, reģistrācijas Nr.90000078782, izsludina konkursu uz vakanto sporta organizatora amatu (profesijas kods –2359 08).

 

Galvenie pienākumi

– Koordinēt, plānot un organizēt vietējas nozīmes  sporta pasākumus un brīvā laika pavadīšanas iespējas  Ilūkstes pilsētas, Pilskalnes un Dvietes pagastu iedzīvotājiem visa vecuma un interešu grupām.

– Plānot sporta pasākumu gada plānu un budžetu, organizēt sporta inventāra iegādi apstiprinātā budžeta ietvaros.

– Sadarboties  ar novada pašvaldības iestādēm sporta un brīvā laika pasākumu  organizēšanā, kā arī  sporta infrastruktūras objektu izmantošanā.

– Sagatavot visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar sporta pasākumu norisi ( līgumi, nolikumi, atskaites, afišas, preses relīzes u.c.) un informēt sabiedrību par sporta pasākumiem.

 

Prasības pretendentiem

  • Augstākā izglītība.
  • Vēlama darba pieredze sporta jomā.
  • Teicamas komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes.

 

Piedāvājam

  • Darbu uz 1,0 slodzi.
  • Sociālās garantijas.
  • Mūsdienu prasībām atbilstošus darba apstākļus.
  • Amatalgu EUR 839,00 apmērā.

 

Pieteikuma dokumentus (motivētu  pieteikuma vēstuli, īsu dzīves aprakstu (CV), izglītību un papildizglītību apliecinošu dokumentu kopijas) iesniegt līdz 2022.gada 27.jūnijam ieskaitot, plkst 16:00  (ar norādi “Konkursam uz vakanto sporta organizatora amatu”).

Sīkāka informācija pa tālruņiem 65462569; 22011251

 

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Augšdaugavas novada pašvaldība, juridiskā adrese: Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV – 5401.

 

Mūsu rekvizīti: Ilūkstes pilsētas administrācija, Brīvības iela 7, Ilūkste, Augšdaugavas novads,  LV5447,reģ.Nr.90000078782, tālr.65447850 vai fakss 65462245, e-pasts: administracija@ilukste.lv