Vakance uz saimniecības pārziņa amatu

Vakance uz saimniecības pārziņa amatu

Ilūkstes pilsētas administrācija, reģistrācijas Nr.90000078782, izsludina konkursu uz vakanto saimniecības pārziņa amatu (profesijas kods – 5151 11) Ilūkstes kultūras un mākslas centrā.

 

Galvenie pienākumi

– Organizēt un nodrošināt saimnieciskajā kārtā veicamo darbu izpildi, materiālo resursu iegādi, kontrolēt to izlietošanu un uzglabāšanu;

– Kontrolēt elektrotīklu siltumtīklu, ūdensvada un kanalizācijas sistēmu darbu;

– Kontrolēt videonovērošanas, apsardzes un ugunsdrošības signalizāciju darbību;

– Pārzināt ēku, teritorijas, telpu, iekārtu ekspluatācijas raksturojumus, kontrolēt to izpildi.

 

Prasības pretendentiem

  • Vidējā izglītība.
  • Vēlama pieredze saimnieciskajā darbā.
  • Teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes.

 

Piedāvājam

  • Darbu uz 1,0 slodzi.
  • Sociālās garantijas.
  • Mūsdienu prasībām atbilstošus darba apstākļus.
  • Amatalgu EUR 500,00 apmērā.

 

Pieteikuma dokumentus (motivētu  pieteikuma vēstuli, īsu dzīves aprakstu (CV), izglītību un papildizglītību apliecinošu dokumentu kopijas) iesniegt līdz 2022.gada 27.jūnijam ieskaitot, plkst 16:00  (ar norādi “Konkursam uz vakanto saimniecības pārziņa amatu”).

Sīkāka informācija pa tālruņiem 65462569; 22011251

 

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Augšdaugavas novada pašvaldība, juridiskā adrese: Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV – 5401.

 

Mūsu rekvizīti: Ilūkstes pilsētas administrācija, Brīvības iela 7, Ilūkste, Augšdaugavas novads,  LV5447,reģ.Nr.90000078782, tālr.65447850 vai fakss 65462245, e-pasts: administracija@ilukste.lv