VAKANCE – Apsaimniekojamās teritorijas pārzinis (profesijas kods 5153 02), 1.0 slodze

VAKANCE – Apsaimniekojamās teritorijas pārzinis (profesijas kods 5153 02), 1.0 slodze

Pamatpienākumi:

 • plānot un organizēt Bebrenes pagasta teritorijas sakopšanas un labiekārtošanas darbus;
 • plānot un organizēt labiekārtošanas strādnieku, GMI pienākumu izpildi, NVA strādnieku darbu, veikt darba uzskaiti;
 • plānot un realizēt komunālās saimniecības budžetu;
 • veikt darba rīku un inventāra uzskaiti, izsniegšanu, savlaicīgi organizēt darba rīku un inventāra remontu;
 • atbildēt par kārtību noliktavas telpās.

Prasības kandidātiem:

 • vismaz vidējā izglītība;
 • prasme organizēt un vadīt padoto darbinieku darbu;
 • augsta atbildības sajūta un akurātums, spēja ātri reaģēt un neapjukt stresa situācijās;
 • latviešu valodas un krievu valodas zināšanas;
 • pašiniciatīva, pozitīva domāšana un prasme komunicēt.

Pieteikties līdz 2021.gada 18.oktobrim:

parvalde@bebrene.lv;

 • pa tālruni 20219770.