Vairāku valstu jaunieši viesojās Ilūkstē

Vairāku valstu jaunieši viesojās Ilūkstē

     No 20. līdz 30. augustam Ilūkstē norisinājās biedrības “Tūrisma klubs “Sniegpulkstenīte”” organizētā jauniešu apmaiņa “Power-Up”. Projekta ietvaros pulcējās 30 aktīvi jaunieši no Spānijas, Grieķijas, Polijas, Itālijas un Latvijas. Baudot Ilūkstes viesmīlību, jaunieši guva zināšanas par jauniešu mobilitātes iespējām, ko piedāvā Erasmus+ programma, citām kultūrām, un Eiropas iniciatīvām.

     “Power-Up” projekta mērķis ir popularizēt starptautiskās mobilitātes jauniešu vidū, kuri līdz šim nav piedalījušies tajās, iesaistīt un iedrošināt aktīvi piedalīties.

     Apmaiņas laikā jaunieši organizēja pilsētas orientēšanas spēli un kultūru vakarus. Vienā no dienām jaunieši devās iepazīt iedzīvotāju iniciatīvas apkārtējās vides un uzņēmējdarbības attīstībā, apmeklējot Daugavpils sikspārņu centru un Daugavpils cietoksni.

   Papildus informācijai var sekot līdzi biedrības “Tūrisma klubs “Sniegpulkstenīte”” Facebook lapā (https://www.facebook.com/sniegpulkstenite.lv/ ).

     Projekts “Power-Up” tika finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Andrejs Aristovs


Vairāku valstu jaunieši viesojās Ilūkstē
Vairāku valstu jaunieši viesojās Ilūkstē
Vairāku valstu jaunieši viesojās Ilūkstē
Vairāku valstu jaunieši viesojās Ilūkstē
Vairāku valstu jaunieši viesojās Ilūkstē
Vairāku valstu jaunieši viesojās Ilūkstē