Vairākos ceļu posmos novadā ir noteikti transportlīdzekļu maksimālās masas ierobežojumi

Vairākos ceļu posmos novadā ir noteikti transportlīdzekļu maksimālās masas ierobežojumi

     Ņemot vērā apgrūtinātos braukšanas apstākļus uz grants ceļiem pavasara atkušņa laikā, aicinām  autovadītājus ievērot transportlīdzekļu maksimālās masas ierobežojumus. Īpašu vērību lūdzam pievērst šādos posmos:

 

Bebrenes pagastā:

Braunas–Grendzes (10 t)

Priežu krogs–Skalbiņi–Mētras (10 t)

Miltu cehs–Ķetrāni (10 t)

Miltu cehs–Paberži (10 t)

Krustceļi–Mauriņi–Skadiņi (10 t)

Grendzes–Ilze (10 t)

Mazbleivi–Ilze (10 t)

Mežgaļi–Čamanu kapi (10 t)

Skalbiņi–Celmiņi (10 t)

Virpotāji–Kuplāji–Slokas (10 t)

Ķimenes–Grāvīši–Pļavas (10 t)

Pabērži–Valsts meži (10 t)

Birzes – Rudzīši – Rupšenieki (10 t)

 

Dvietes pagastā:

Zariņi–Skaistkalne–Dimanti–Pūpoli–Viesīte (10 t)

Zariņi (lielceļš)–Dimanti (10 t)

Rudeņi–Sodišķi–Izgāztuve (10 t)

Krapāns –Mežgaļi (10 t)

Šauriņi–Dviete (6,5 t)

 

Eglaines pagastā:

Kazimirvāle–Debestiņi (10 t)

Laši–Pabērži (10 t)

Kraujas–Upmaļi (10 t)

Dzelzceļa stacija–Mauriņi–Valsts mežs (10 t)

Anmuiža–Baltmuiža–Dubiki (10 t)

Stendera iela (10 t)

 

Pilskalnes pagastā:

Mazozoliņi–Ludvigova (10 t)

Balceri–Uzkalniņi (10 t)

Doļnaja–Arāji (10 t)

Uzkalni–Drigenes (10 t)

 

Šēderes pagastā:

Šēdere–Šarlote (10 t)

Sudmalnieki–Medumu pagasts (10 t)

Šēdere–Raudas mežs (10 t)

Šēdere–Lauvas–Šteinburga–Šēdere (10 t)

 

 

Subatē un Prodes pagastā ierobežojumu nav.

 

Iestājoties atbilstošiem laikapstākļiem, ceļu posmi tiks sakārtoti, nodrošinot normālus braukšanas apstākļus.