Uzsākta Ilūkstes novada attīstības programmas 2020.–2026. gadam publiskā apspriešana

***Aicinām iepazīties ar pašvaldības darba plānu nākamajiem 7 gadiem un izteikt savu viedokli! Publiskā apspriešana notiek no 2020. gada 18. maija līdz 18. jūnijam.   ***Ilūkstes novada attīstības programmas 2020.–2026. gadam izstrāde uzsākta ar 2019. gada 31. janvāra Ilūkstes novada domes lēmumu. Attīstības programma ir teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un … Turpināt lasīt Uzsākta Ilūkstes novada attīstības programmas 2020.–2026. gadam publiskā apspriešana