Uzplaukstot klusumā

Uzplaukstot klusumā

Marta vidū Latvijā uzliesmoja “COVID-19” vīruss, kas ietekmē darbu dažādās nozarēs, kas ir ietekmējis arī ikkatra mūsu ikdienu.

Arī kultūras un tūrisma  jomās ir ieviestas korekcijas. Plānotie pasākumi un norises  ir atcelti, pulcēšanās dažādās vietās ir liegta, amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi nenotiek. Ir neziņa par to, cik ilgi būs noteikti ierobežojumi un kādi piesardzības pasākumi būs jāveic arī turpmāk.

Cilvēka acij kultūras un tūrisma dzīve ir šķietami ieslīgusi “ziemas miegā” un dziļā klusumā, tomēr ikdienas darbs nav apstājies, šim laikam piešķirot citu nozīmi…

Ar pacilātu noskaņojumu, darbs  Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūrā rit uz priekšu, šajā nosacītajā klusuma periodā plaucējam jaunas ieceres. Šobrīd ir uzsākts darbs pie Aģentūras mājaslapas izstrādes (bezmaksas platformā mozello), lai elektorniskā formā daudz ātrāk un ērtāk jebkurš interesents varētu uzzināt par aktuālo kultūrā un tūrismā mūsu novadā, ikdienas darbā izmantojam arī sociālo tīklu priekšrocības – aicinām sekot līdzi aktuālajai iznformācijai mūsu (Ilūkste.Travel)  profilos facebook.com un instagram.com. Izstrādājam arī jaunu novada tūrisma bukletu drukātā formātā. Vēlamies stiprināt sadarbību ar medijiem un izmantot citas platformas novada norišu popularizēšanai. Plānojot pasākumus, rakstām arī projektus, lai piesaistītu Valsts kultūrkapitāla  fonda līdzekļus.

Šobrīd visu iecerēto pasākumu plānotā norise ir “gaidīšanas režīmā”, skaidrībai ieviešoties tikai tad, kad valstī būs stabilizējusies situācija. Visu pirms svarīgākā ir mūsu katra veselība, bet atsākoties aktīvajai darbībai, šogad  plānojam gan mazākas formas pasākumus(aktivitātes bērniem, kocertus, teātra izrādes, kino vakarus, pārgājienus), gan vairākus vērienīgus pasākumus, svinot Novada svētkus, Sēlijas tautas mākslas svētkus  “Sēlija rotā”, Subates pilsētas svētkus, kas notiks sadarbībā ar skolu, organizējot subatiešu salidojumu. Šogad plānojam organizēt arī tūrisma ralliju, bet Dvietē, ar biedrības “Dvietes vīnogas” gādību,  notiks tradicionālie Paula Sukatnieka dārza svētki. Jāatzīmē, ka novembrī, Ilūkstes novadā notiks valsts mēroga pasākums “Karavīrs laikmetu griežos”, kas pulcēs ap 300 jauniešus vecumā līdz 18 gadiem no dažādām Latvijas jaunatnes organizācijām – no biedrībām “Latvijas Mazpulki” un “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”, Jaunsardzes centra. Pasākums ikgadu notiek dažādās Latvijas vietās. Savā 10. jubilejas gadā, par pasākuma norisi ir izvēlēts mūsu novads! Pasākumu organizē biedrība “Latvijas ģenerāļu klubs” un Aizsardzības ministrijas Jaunsardzes centrs sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Ilūkstes novada pašvaldību.

 Lai arī šis gads vēl ir tikai pirmajā pusē, jau droši varam apgalvot, ka šī gada viens no spilgtākajiem un gaidītākajiem notikumiem tūrismā un kultūrā ir LTV1 demonstrētā daudzsēriju filma “Neatklātā Sēlija”,  tās veidotājs žurnālists un režisors Sandijs Semjonovs. Filma aizraujošā un izzinošā veidā stāsta par mums pašiem, par sēļu kolorītu, par dabas varenību, vietu savdabību, te  no jauna uzdzirkstī sēļu možais gars un vien mums raksturīgās iezīmes, mums kopā atklājot šo vietu no jauna un ļaujot iemirdzēties Latvijas piektajai zvaigznei – Sēlijai! Ilūkstes novads ir piederīgs vēsturiskajam Sēlijas novadam, savu kultūrvēsturisko piederību un vien sēļiem raksturīgās iezīmes vēlamies pasvītrot, nevis izsvītrot!

Šie straujie notikumi, saistībā ar “COVID-19” vīrusu ir ieviesoši nopietnas izmaiņas dažādās sfērās un cilvēku sadzīvē,  ir jādomā, ka mainot ikdienas paradumus, mēs mainām sevi… Varbūt šis var kļūt par laiku, kad vairāk kā citkārt, ļaut sev ievilkt elpu, radot mieru sevī, liekot no jauna iemācīties satvert prieku mazās lietās, saskatīt skaisto apkārt, novērtēt to bagātību, kas mums pieder, priecāties par kopā būšanas mirkli. Vairāk daloties ar sastapto prieku, grūtsirdību slēpjot zem kāda akmeņa, ar smaidu atvērt otra sirdi…Varbūt kādam šis laiks liek pārskatīt un pārkārtot  savu vērtību un prioritāšu skalu! Kopā mēs veidojam savu ikdienas ceļu, no mazām tikko iemītām takām, līdz drošam, platam, pārskatām ceļam. Arī kultūra sākas mūsos pašos – cieņpilnā attieksmē vienam pret otru, sapranē, saskarsmes formā, attieksmē pret notikumiem,redzēto un piedzīvoto. Mēs esam viens otram!

Mēs, Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūra strādājam  pie sava darba pilnveides! Tādēļ, aicinām arī Tevi dalīties ar saviem priekšlikumiem saistībā ar kultūras un tūrisma jomu novadā! Mūsu epasts: tic@ilukste.lv. 

Ceram, ka jau ļoti drīzi varēsim aicināt uz atkal tikšanos! Sekojiet līdzi informācijai!

Skaistu pavasari vēlot, Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūras radošā komanda!

Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūras
direktora p.i.

Madara Pavlovska


Uzplaukstot klusumā
Uzplaukstot klusumā
Uzplaukstot klusumā
Uzplaukstot klusumā
Uzplaukstot klusumā