Vētras postījumu dēļ „Pilskalnes „Siguldiņas”” takās iet aizliegts!

Vētras postījumu dēļ „Pilskalnes „Siguldiņas”” takās iet aizliegts!

***Spēcīgās vētras nodarīto postījumu un apmeklētāju drošības apsvērumu dēļ no 16. marta līdz 10. maijam dabas lieguma „Pilskalnes „Siguldiņa”” takās iet AIZLIEGTS!!!