Uz grants autoceļiem Pilskalnes un Šēderes pagastā noteikti satiksmes ierobežojumi

Uz grants autoceļiem Pilskalnes un Šēderes pagastā noteikti satiksmes ierobežojumi

***Iestājoties nelabvēlīgiem laikapstākļiem, uz pašvaldības grants seguma autoceļiem Pilskalnes un Šēderes pagastā ir noteikti transportlīdzekļu masas ierobežojumi – 10 t – un uzstādītas attiecīgas ceļazīmes.

 

Pilskalnes pagastā:

  • Mazozoliņi–Ludvigova;
  • Baltceri–Uzkalni;
  • Doļnaja–Arāji;
  • Dzintari–Krastiņi;
  • Tutāni–Padomnieki.

Šēderes pagastā:

  • Šēdere–Šarlote;
  • Šēdere–Raudas mežs;
  • Šēdere–Lauvas–Šteinburga–Šēdere;
  • Sudmalnieki–Medumu pagasts.