Uz grants autoceļiem Pilskalnes pagastā noteikti satiksmes ierobežojumi

Uz grants autoceļiem Pilskalnes pagastā noteikti satiksmes ierobežojumi

***Iestājoties nelabvēlīgiem laikapstākļiem, uz pašvaldības grants seguma autoceļiem Pilskalnes pagastā ir noteikti transportlīdzekļu masas ierobežojumi – 10 t – un uzstādītas attiecīgas ceļazīmes.

 

  • Mazozoliņi–Ludvigova (Nr. 80-11);
  • Baltceri–Uzkalni (Nr. 80-3);
  • Doļnaja–Arāji (Nr. 80-14);
  • Dzintari–Krastiņi (Nr. 80-1);
  • Tutāni–Padomnieki (Nr. 80-4).