Uz pašvaldības ceļiem ir noteikti satiksmes ierobežojumi

       Iestājoties nelabvēlīgiem laikapstākļiem, uz novada ceļiem ir uzstādītas transportlīdzekļu masas ierobežojuma zīmes.

Pagasts

Autoceļa nosaukums

Masas ierobežojums

Bebrenes pagasts

Miltu cehs – Ķetrāni

10 t

Miltu cehs – Pabērzi

10 t

Krustceļi – Mauriņi – Skadiņi

10 t

Skalbiņi – Celmiņi

10 t

Mazbleivi – Ilze

10 t

Dvietes pagasts

Šauriņi – Dviete

6,5 t

Krapāns – Mežgaļi

10 t

Rudeņi – Sodišķi – izgāztuve

10 t

Zariņi – Skaistkalne – Dimanti

10 t

Zariņu lielceļš – Dimanti – Pūpoli – Viesīte

10 t

Eglaines pagasts

Kazimirvāle – Debestiņi

10 t

Laši – Pabērži

10 t

Kraujas – Upmaļi

10 t

Sviļu karjers – Ciemiņi

10 t

Anmuiža – Baltmuiža – Dubiki

10 t

Stendera iela Eglainē

10 t

Pilskalnes pagasts

Dzintari – Talcinieki – Krastiņi

10 t

Balceri – Uzkalniņi

10 t

Tutāni – Padomnieki

10 t

Mazozoliņi – Ludvigova

10 t

Doļnaja – Arāji

10 t

Mežvidi – Grāvji

10 t

Uzkalni – Driģenes

10 t

Vienības – Kurmji

10 t

Šēderes pagasts

Šēdere – Šarlote

10 t

Šēdere – Raudas mežs

10 t

Šēdere – Lauvas – Štemburga – Lietuvas robeža – Šēdere

10 t

Sudmalnieki – Medumu pagasts

10 t