TV pirmizrādi piedzīvos dokumentālā filma “Dabas skaitītāji”

TV pirmizrādi piedzīvos dokumentālā filma “Dabas skaitītāji”

     17.novembrī TV ekrānos būs redzama dokumentāla filma par vērienīgāko dabas inventarizāciju Latvijas vēsturē – dabas skaitīšanu, ko īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi. Filma tiks demonstrēta Latvijas Televīzijas 1. kanālā plkst. 17.00.

     Filmā “Dabas skaitītāji” tiek meklētas atbildes uz jautājumiem par to, cik vērta ir Latvijas daba, kā atrast līdzsvaru starp saimniekošanu un dabas aizsardzību, kā arī, kā apzināt to, kas mums pieder un kā to nepazaudēt. Filmā tiek  parādīti arī dabas skaitītāju šīs sezonas lielie atklājumi – Lielā kosa, kuras garums var pārsniegt pat 2,5 m, kā arī sūna Skrajais hipns, kas atkal uzieta pēc 100 gadu pārtraukuma. Filmas autori seko līdzi deviņu ekspertu darbam, fiksē to ikdienas darbu, pārdomas, sarunas ar zemes īpašniekiem un dažādos uzskatus par Latvijas dabas bagātībām.

     Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards: “Paveiktā dabas skaitīšana ikvienam Latvijā – iedzīvotājiem, uzņēmējiem, valsts un pašvaldību institūciju pārstāvjiem, sniedz iespēju iegūt detalizētu informāciju par biotopu kvalitāti un izplatību dabā. Biotopu apzināšana veicinās tālredzīgu lēmumu pieņemšanu arī tautsaimniecības attīstībā. Turklāt biotopu kartēšana Latvijā sniegs stabilu pamatu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu pilnvērtīgai aizsardzībai.”

     “Cilvēces izaugsmes un inteliģences izaicinājums ir izzināt dabas likumsakarības, kas nodrošina cilvēka eksistenci fiziskā plānā. Dabas skaitīšana ir ļoti nozīmīgs process, jo mūsu dabas izpratne un tai atbilstīgas rīcības ikdienas dzīvē un darbā ir tieši un cieši saistītas ar mūsu veselību, veiksmi, dzīves ilgumu un kvalitāti,” norāda Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Juris Jātnieks.

     Filmu par dabas skaitītājiem veidojusi filmu kompānija “Skuba films” sadarbībā ar komunikāciju aģentūru “Baltic Communication Partners”, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Dabas aizsardzības pārvaldi.

     Dabas skaitīšana jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekts “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” noris Latvijā kopš 2017. gada. Tā ir vērienīgākā dabas inventarizācija Latvijas vēsturē, kad vienkopus visas valsts mērogā simtiem ekspertu uzskaita Eiropas Savienības nozīmes biotopu – bioloģiski vērtīgus zālājus, mežus, purvus, avoksnājus, cilvēka maz ietekmētu jūras piekrasti un kāpas, upes, ezerus, alas un iežu atsegumus.

 

Ilze Reinika

Dabas aizsardzības pārvalde

Dabas skaitīšanas

Projekta vadītājas asistente