Turpinās pieteikšanās finansējuma saņemšanai remigrantu biznesa ideju realizācijai

Turpinās pieteikšanās finansējuma saņemšanai remigrantu biznesa ideju realizācijai

    Vēl līdz šī gada 25. septembrim Latgales plānošanas reģiona remigrantiem ir iespēja pieteikt savu biznesa ideju uzņēmējdarbības projektu konkursam saimnieciskās darbības uzsākšanai, īstenošanai un attīstībai Latgalē. Pieteikties grantam var persona, kas bija izdeklarējusies no valsts vismaz trīs gadus un ir atgriezusies Latvijā ne agrāk kā pirms gada.  Par dzīvesvietas maiņu ir uzskatāms deklarēšanās brīdis.

    Kopējais pasākuma finansējums Latgales plānošanas reģionā ir EUR 36 000, un viena projekta maksimālais līdzfinansējums ir EUR 9 000, pieteicēja ieguldījums ir vismaz puse no pieprasītā līdzfinansējuma.

   Projektu iesniegumus var iesniegt no 2018. gada 24. augusta līdz 2018. gada 25. septembra plkst. 17.00 (ieskaitot).

 

Pieteikumus var iesniegt:

  • klātienē Latgales plānošanas reģiona Daugavpils birojā Saules ielā 15, Daugavpilī, darbdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00;
  • nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē) uz adresi Saules iela 15, Daugavpils, LV-5401 (nodrošinot pieteikuma saņemšanu līdz norādītajam projektu iesniegšanas termiņam);
  • nosūtot uz elektroniskā pasta adresi pasts@lpr.gov.lv (noformētu elektroniska dokumenta veidā).

     Iepazīties ar konkursa nolikumu un lejuplādēt pieteikšanās dokumentus var Latgales plānošanas reģiona mājaslapā www.lpr.gov.lv sadaļā „Remigrācija”.

    Papildu informāciju par projekta sagatavošanu un iesniegšanu var saņemt, sūtot jautājumus uz e-pastu pasts@lpr.gov.lv vai zvanot uz tālruni 65423801.

    „Atgriešanās grantu” konkurss tiek rīkots Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pilotprojekta „Reģionālais koordinators reemigrācijas veicināšanai” ietvaros.