Turpinās Ilūkstes pilsētas kapsētu labiekārtošanas darbi

    Šī gada maijā tika uzsākti Ilūkstes pilsētas kapsētu labiekārtošanas darbi. Šobrīd ir pabeigts darbu pirmais posms: atjaunots kapsētas vēsturiskā žoga posms un vārti (EUR 424); veikta 0,08 ha teritorijas atkrūmošana (EUR 439); uzstādīta daļa žoga – 160 m cinkotā drāšu sieta žoga (EUR 1818) un 350 m paneļu žoga (EUR 4473); uzstādīti vienviru un divviru vārti (EUR 1871).

    Kapsētu teritorijas paplašināšanas nolūkā ir nepieciešams veikt koku ciršanu 0,4784 ha platībā, pēc tam – nocirsto koku celmu izņemšanu un teritorijas planēšanu. Pēc šo darbu izpildes būs iespējams pabeigt kapsētu teritorijas iežogošanu un vārtu uzstādīšanu.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 309 „Par koku ciršanu ārpus meža zemes” 13. un 17. punktu pašvaldība rīkos publisko apspriešanu par koku ciršanu kapsētu teritorijā. Iedzīvotāju aptauja norisinās laika posmā no 15. augusta līdz 15. septembrim.

Cērtamie koki dabā ir apzīmēti ar naturālajiem skaitļiem „1”, „2”, „3” u. tt. Savu viedokli par šo koku ciršanu varēs paust, aizpildot anketu, kas atrodama ŠEIT un pieejama pašvaldības klientu apkalpošanas centrā (Brīvības ielā 7, Ilūkstē, 1. stāvā), kā arī visās novada pagastu pārvaldēs. Elektroniski aizpildītu anketu varēs nosūtīt uz e-pastu: dome@ilukste.lv.

Ilūkstes pilsētas kapsētās apbedīto piederīgajiem joprojām ir iespēja atbalstīt pašvaldību ar saviem ziedojumiem, veicinot žoga ierīkošanu kapsētas teritorijā. Konts ziedojumiem AS „SEB Banka”: LV96UNLA0005001142731. Bankas kods: UNLALV2X. Veicot pārskaitījumu, lūgums maksājuma mērķī norādīt: „Ilūkstes pilsētas katoļu un pareizticīgo draudžu kapsētu labiekārtošanai”.

 Anketu skatīt ŠEIT

 

Ilūkstes novada pašvaldības

Teritorijas apsaimniekošanas un

sabiedriskās kārtības nodaļas vadītāja

Romualda Kartašova