Vēsturiskas ēkas

BIJUŠAIS JEZUĪTU KLOSTERA KOMPLEKSS AR BAZNĪCAS FRAGMENTIEM (18.gs.)

 

Šobrīd klostera ēkas netiek izmantotas un atrodas pakāpeniskas degradācijas un sabrukšanas stadijā. Baznīcas fragmenti (pamati) ir daļēji atsegti un nožogoti, klāti ar pārsegumu.

 

Kopš 2021. gada Ilūkstes jezuītu klostera komplekss ar baznīcas fragmentiem ir iekļauts Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā (Nr.9310).

 

18. gadsimtā Ilūkstes katoļu baznīca bija lielākā līdz tam būvētā sakrālā celtne Baltijas valstu reģionā. Taču baznīcas un kolēģijas ēkas (klosteris) stipri cieta Pirmā pasaules kara laikā, kad Ilūkste tika pilnībā izpostīta. Kādreiz tik varenā baznīca bija gruvešos. Latvijas brīvvalsts laikā 1939. gadā bija sastādīts baznīcas atjaunošanas plāns un darba aprēķins, kā arī savākta liela ziedojumu summa baznīcas atjaunošanai, bet, līdz ar padomju varas ienākšanu Latvijā, baznīcas būvniecībai tika pārvilkta svītra. Padomju vara neatbalstīja baznīcas atjaunošanas plānu un 1956. gada janvārī kādreizējās jezuītu baznīcas drupas uzspridzināja un novāca.

 

Pēckara un padomju varas gados klostera ēkā tika ierīkoti dzīvokļi, daļa ēkas tika izmantota komunālo un citu pakalpojumu sniegšanai, kādu laiku ēkā darbojās Ilūkstes mūzikas skola. Baznīcas un klostera teritorijā 1977. un 1978.gados tika uzceltas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas klostera ēkas nonāca Romas katoļu draudzes īpašumā, daļā galvenās ēkas saglabājās dzīvokļi. Tā kā ēku atjaunošanai un uzturēšanai bija nepieciešami lieli finansiāli ieguldījumi ,kurus nevarēja nodrošināt draudze, 2013. gadā klostera ēkas tika nodotas Ilūkstes novada pašvaldības īpašumā, savukārt pēc administratīvi teritoriālās reformas 2021. gadā Ilūkstes jezuītu klostera komplekss nonāca Augšdaugavas novada pašvaldības īpašumā.

 

2019. un 2020. gadā Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes speciālisti apmeklēja Ilūkstes klostera baznīcas atsegtos fragmentus, veica pārbaudes un sniedza rekomendācijas tālākai objekta apsaimniekošanai, un jau drīz noteica Ilūkstes jezuītu klostera kompleksam ar baznīcas fragmentiem jaunatklāta kultūras pieminekļa statusu. Tika akcentēta objekta arhitektūras un arheoloģiskā vērtība, saglabājies lielais oriģinālās substances daudzums.

 

Turpmāk Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde atbalstīja Klostera kompleksa virzīšanu Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ar nosaukumu “Ilūkstes jezuītu klostera komplekss ar baznīcas fragmentiem” un 2021. gada 4. oktobrī Kultūras ministrija izdeva rīkojumu iekļaut Ilūkstes jezuītu klosteri ar baznīcas fragmentiem, kas atrodas Brīvības ielā 6, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā, Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.  2021. gadā Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde organizēja Ilūkstes jezuītu klostera kompleksa ēku arhitektoniski māksliniecisko izpēti, uz kuru balstoties iespējama tālāka klostera ēku attīstības koncepcijas izstrāde.

 

Adrese: Brīvības iela 6, Ilūkste

 

 

ILŪKSTES RAIŅA VIDUSSKOLAS ĒKA (1927.g.)

 

 

Adrese: Raiņa iela 49, Ilūkste

 

ILŪKSTES SLIMNĪCAS ĒKA (1937.g.)

 

 

Adrese: Raiņa iela 35, Ilūkste

 

BIJUŠĀ ILŪKSTES PASTA ĒKA (1936.g.)

 

 

Adrese: Vienības laukums, Ilūkste

 

 Skip to content