KO APSKATĪT ILŪKSTES APKĀRTNĒ?

TOP TŪRISMA OBJEKTI:

 

DABAS LIEGUMS “PILSKALNES SIGULDIŅA”

 

Dabas liegums “Pilskalnes Siguldiņa” (59,3 ha) atrodas krāšņā ielejā, ko izgrauzuši ledāju kušanas ūdeņi. Šī teritorija kā dabas liegums ir kopš 2003. gada, kad tika iekļauts Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju “NATURA 2000” sarakstā. Dabas liegumā konstatēti 11 Eiropas nozīmes aizsargājamie biotopi, 21 reta vai aizsargājama augu suga, 7 retas vai aizsargājamas ķērpju sugas, ezeros un ezeru krastos ir pilns ar augu daudzveidību. Liegumā izveidotas vairākas aizraujošas pastaigu un mācību izziņu takas.

 

Sprīdīša taka (1,6 km) – sākas pie mazās ūdenskrātuves, tajā apskatāmas A. Brigaderes pasakas “Sprīdītis” 32  koka skulptūrās atveidoti pasaku tēli. Tā ejot līdzi pasakai, bērni iepazīst koku daudzveidību un iet pāri gravām.

Biļetes cena (1 personai) – pieaugušajiem-  EUR 1,50, bērniem un pensionāriem – EUR 1,00 .

 

Dendroloģiskā taka (3,8 km) – apmeklētājiem ir iespēja iepazīties ar 38 dendroloģiska, ģeoloģiska un kultūrvēsturiska rakstura objektiem. Sevišķi nozīmīgs ir senais sēļu pilskalns – Melnais kalns.

Biļetes cena (1 personai) – pieaugušajiem-  EUR 2,50, bērniem un pensionāriem – EUR 1,50 .

 

Taka “Vēstures liecinieki” (4 km) – kā turpinājums dendroloģiskajam maršrutam. Taka izveidota gar 1. Pasaules kara vācu armijas blindažām.

Biļetes cena (1 personai) – pieaugušajiem-  EUR 2,50, bērniem un pensionāriem – EUR 1,50 .

 

Purva taka (5 km) – ir no dēļiem veidota laipa pāri nelielam dzērveņu purvam, pa kuru ejot iespējams iepazīties ar interesanto purva augu valsti un kukaiņēdāju augu – raseni.

Biļetes cena (1 personai) – pieaugušajiem-  EUR 2,50, bērniem un pensionāriem – EUR 1,50 .


Gida pakalpojumi (1 stunda):

  •  ekskursija – EUR 10,00 (ekskursantu grupai);
  • tematiskā ekskursija – EUR 20,00 (ekskursantu grupai).

 

ADRESE:

Pilskalne, Pilskalnes pagasts, Augšdaugavas novads (Atrašanās vieta kartē)

Tālrunis – +371 65462296

 

 

 

 

DARBNĪCA “URTAWOOD”

 

Darbnīca URTAWOOD vieta, kur sastapt mūsdienīga dizaina kvalitatīvus koka izstrādājumus. Darbnīcā tiek ražoti dažādi koka izstrādājumi – sākot ar pulksteņiem, gaļas dēlīšiem un beidzot ar masīvkoka mēbelēm – soliem, galdiem un gultām. Gravējumi, grebumi, visdažādāko veidu personalizēšana – katrs darbs ir individuāls un tikpat kā vienā eksemplārā.

 

Darbnīca  “URTAWOOD” piedāvā šādus pakalpojumus:

  • darinājumu veikalu;
  • personalizētu koka priekšmetu meistarklases;
  • koku atpazīšanas viktorīnu;
  • ekskursija pa darbnīcu;
  • fizisko aktivitāšu cienītājiem piedāvājam  velo ekipējuma, MTB vai komforta velosipēdu nomas iespēju  un doties velo izpētes vai orientēšanās braucienā pa tuvējo apkārtni un Ilūkstes pilsētu.

 

Lai pieteiktu apmeklējumu darbnīcā, jāpiesakās iepriekš, zvanot uz tel. Nr. – 22 491 518.

 

ADRESE:

“Senči”, Pilskalnes pagasts, Augšdaugavas novads (Atrašanās vieta kartē)

Tālrunis – +371 22 491 518

E – pasts – urtawood@gmail.com

Mājaslapa – www.urtawood.com

 

 

 

PAULA SUKATNIEKA MĀJAS “APSĪTES” UN VIŅA PIEMIŅAS DĀRZS

 

P. Sukatnieks uzsāka vīnogu audzēšanu brīvā dabā. 40 gadus strādāja ar vīnogu selekcionēšanu un audzēšanu, lai izveidotu Latvijas laikapstākļiem piemērotas vīnogu šķirnes “Dvietes zilā”, “Supaga”, “Sukribe”, “Agra”, “Veldze”, “Zilga”, u.c. Viņš bija apdāvināts cilvēks – agronoms, dārznieks, selekcionārs, vēstures entuziasts un dzejnieks. P. Sukatnieka dzimtās mājas “Apsītes” ir atvērtas ikvienam, lai ieskatītos šī unikālā cilvēka dzīves lappusēs un uzzinātu par viņa paveikto milzīgo darbu Latvijai un pasaulei.

 

P. Sukatnieka mājās ir stādījumi, veidoti ziedoši dārzi un tiek viesmīlīgi uzņemti ciemiņi – cienāti ar garšīgu vīnogu vīnu vai vīnogu lapu tēju. “Apsīšu” mājas bēniņos ir izveidota vīna popularizēšanas ekspozīcija.

 

ADRESE:

“Apsītes”, Dviete, Dvietes pagasts, Augšdaugavas novads (Atrašanās vieta kartē)

Tālrunis – +371 26 369 215 (Vanda Gronska)

 

 

 

DVIETES ĪSTAIS LAUKU SALDĒJUMS UN SALDĒJUMA NAMIŅŠ

 

Piedāvā saimniecības apskati, stāstu par saimniecību un saldējuma tapšanas procesu, saldējumu degustāciju.

Saldējuma namiņā ir iespēja nobaudīt saldējumu gatavotu no pašmāju izejvielām, kā arī pankūkas, vafeles, tēju un kafiju.

 

Pasākumu zālē “Tavas veselības telpa” tiek organizētas veselīga uztura meistarklases ar uztura speciālisti.

 

ADRESE:

Z/S “Ozolāji”, Dvietes pagasts, Augšdaugavas novads (Atrašanās vieta kartē)

Tālrunis – +371 27871930

 

 

DABAS PARKS “DVIETES PALIENE”

 

Dabas parka “Dvietes paliene” teritorija iekļauta Eiropas Savienības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000. Tā ir viena no lielākajiem un labāk saglabātajiem dabisko upju palieņu paraugiem Latvijā un Eiropā. Teritorijā ietilpst visplašākā paliene Daugavas tecējumā. Sevišķi augstos palos Daugavas ūdeņi appludina Dvietes senleju vairāk nekā 20 km garumā. Dvietes senleja ir viena no senākajām apdzīvotajām vietām Latvijas teritorijā.

Īpaši piemērota vieta putnu vērotājiem, kā arī skaistu un dabisku ainavu cienītājiem.

Dabas parka teritorijā konstatētas 12 īpaši aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas.

Kopš 2006. gada te mīt dzīvei savvaļā piemēroti zirgi un liellopi. 

Dabas parkā “Dvietes paliene” izveidots informācijas centrs “Gulbji”, kurā var iegūt informāciju par Dvietes senlejas dabas un kultūrvēsturiskajām bagātībām, par dabas parka apsaimniekošanu, var saņemt ekskursijas vadītāja pakalpojumus, izstrādāt ceļojuma maršrutus. Šeit apskatāma Bebrenes simbola un Dvietes palienes iemītnieka bebra ekspozīcija un Sēļu klēts “meitas istabiņa”.

 

ADRESE:

Bebrene, Putnu sala, „Gulbji”, Bebrenes pagasts, Augšdaugavas novads (Atrašanās vieta kartē)

Tālrunis – +371 65407909

E-pasts – benita63@inbox.lv

Mājaslapa – www.dvietespaliene.lv

 

 

 

“ALPAKU SALA”

 

“Alpaku sala” ir alpaku audzētava Sēlijas pusē ar ievērojamu alpaku saimi. Šeit vienmēr ir alpaku gadalaiks, atpūta dabas skaņās, alpaku vilnas dzija un adījumi, un mazo alpacēnu rotaļas. “Dzīparu” mājās viss interesantais par diega tapšanu, darbošanās vieta, vilnas namiņa krāsniņas siltums, Sēlijas viensētas smarža un vecā pulksteņa nesteidzīgs laiks.

 

ADRESE:

“Kadiķi”, Bebrenes pagasts, Augšdaugavas novads (Atrašanās vieta kartē)

Tālrunis – +371 29555547, +371 28810088

E-pasts – alpakusala@gmail.com

Mājaslapa – www.alpakusala.com

 

 

BEBRENES MUIŽAS KOMPLEKSS

 

Bebrenes muižas ansamblis ir viens no retajiem Sēlijā, kurā pilnībā ir saglabājušies visi 19. gs. Bebrenes muižas apbūves elementi – kungu māja, palīgēkas, parks ar vārtiem un žogu.

Muižas kompleksa galvenās ēkas celtniecība pabeigta 1896. gadā, to projektējis poļu – itāļu mākslinieku un arhitektu dzimtas pārstāvis arhitekts L. J. L. Markoni. Bebrenes pili viņš projektējis franču renesanses stila ietekmē. Ēka līdz mūsdienām nonākusi mazliet pārveidotā izskatā: 1960. gadā mansarda stāva vietā tika uzcelts trešais stāvs.

Parka ieskautās grāfu Plāteru – Zībergu muižas teritorijā var nonākt caur grezniem vārtiem (19.gs.). Visu muižas kompleksa teritoriju ieskauj sarkano ķieģeļu žogs, kas pāriet mūrētu stabiņu žogā ar koka starpsienām. Šādas konstrukcijas žogi 17.-19. gs. bija sastopami samērā bieži gan lauku muižās, gan pilsētās. Tagad šie žogi ir saglabājušies tikai dažās vietās visā Latvijā un tikai fragmentāri. Bebrene ir tā vieta, kur šī žoga konstrukcija lielā teritorijas daļā ir saglabājusies.

Bebrenes muižas kompleksā ir saglabājušās virtuves ēka, pārvaldnieka māja, namiņš virs ledus pagraba, dārznieka māja ar augļu pagrabiem, kalpotāju māja, muižas staļļi, dzirnavas ar dzirnavnieka māju. Dzirnavas sāktas būvēt 1836. gadā, tās tika darbinātas ar tvaika dzinēja palīdzību, tur saglabājušās darba iekārtas – tai skaitā arī kļavas koka zobrats. Dzirnavnieka māja ir izcils Bebrenes vecās koka arhitektūras būvniecības paraugs.

Apmeklētāji tiek aicināti iepazīt gan muižas kompleksu ar parku, gan Bebrenes Romas katoļu baznīcu. Īpaši pārsteigumi sagaida pils pagrabos! Pils kučierim var pasūtīt vizināšanos karietē un izjādes ar zirgiem.

 

Ekskursiju Bebrenē un Bebrenes muižas kompleksā var pieteikt, zvanot uz tel. Nr. – +371 26109353, +371 20219770

 

Bebrene, Bebrenes pagasts, Augšdaugavas novads (Atrašanās vieta kartē)

E-pasts – turisms@bebrene.lv

Mājaslapa – www.manabebrene.lv

 

 

 

 

 

SUBATES PILSĒTAS VĒSTURISKAIS CENTRS (16.gs. koka apbūve)

 

Vēsturiski Subate ir bijusi Sēlijas zemju tirdzniecības un arī kara ceļu krustpunkts. Pilsēta atrodas uz diviem uzkalniem, cauri visai pilsētai vijas Subates Mazais un Subates Lielais ezeri. Savas unikālās vides un neskartās arhitektūras dēļ pilsētā uzņemta filma “Pilsēta pie upes” (rež. V. Kairišs, 2020.g.).

Subates pilsētas vēsturiskajam centram ir piešķirts valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa statuss. Subates pilsētas tirgus laukums – tirdzniecības un gadatirgus vieta no seniem laikiem līdz pat mūsdienām.

 

Ekskursiju Subates pilsētā var pieteikt, zvanot uz tālruni – 27 150 854 (Gunta Okmane).

 

ADRESE:

Subate, Augšdaugavas novads (Atrašanās vieta kartē)

 

 

 Skip to content