Top dzejas un fotomākslas grāmata „Manas pēdas novadā”

Top dzejas un fotomākslas grāmata „Manas pēdas novadā”

     Šī gada rudenī aicinājām visus radošos ļaudis iesaistīties Ilūkstes novada dzejas un fotomākslas konkursā „Manas pēdas novadā”, lai, apkopojot skaistākos darbus, radītu paliekošu vērtību – veltījuma grāmatu novadam un valstij. Konkursam noslēdzoties, esam saņēmuši 111 dzejoļus un 429 fotogrāfijas. Paldies par lielo atsaucību!

     Grāmatas veidošanas ceļš nav viegls, bet soli pa solim minam taku, lai nākamgad sarūpētu šo īpašo dāvanu dzimtajai zemei. Konkursa komisija, izvērtējot visus saņemtos dzejas un fotomākslas darbus, topošajā grāmatā nolēmusi publicēt: Marijas Baltmanes, Laimas Buķes, Broņislavas Dzenes, Andras Gaigalas, Ērikas Keivomeģes, Vandas Krastiņas, Alberta Kreņevska, Dzintras Krievānes, Ilmāra Mežaraupa, Dzintras Ozolas, Janīnas Vagulānes un Jāņa Valtervitenheima dzejoļus, kā arī Kristīnas Aksjutas, Skaidrītes Azarstarpes, Sarmītes Bogdanovičas, Ērika Brasļa, Agra Elerta, Pāvela Formanicka, Jurgitas Grubertes, Lienes Jakubaņecas, Andra Ķerubina, Zandas Lisovskas, Viktora Malaševska, Ojāra Ozoliņa, Madaras Pavlovskas, Lāsmas Pokšānes, Ivara Skudras, Annas Strupules un Elzas Timšānes fotogrāfijas.

     Paldies ikvienam par spēju saredzēt un sajust mūsu novada bagātības! Lai top dāvana novadam un valstij!

 

Ilūkstes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Madara Pavlovska


Top dzejas un fotomākslas grāmata „Manas pēdas novadā”