Karjeras atbalsta projekts jauniešiem dod iespēju iepazīt menedžera profesiju

Karjeras atbalsta projekts jauniešiem dod iespēju iepazīt menedžera profesiju

     Turpinot īstenot ESF projektu „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr. 8.3.5.0/16/I/001), 6. aprīlī visu novada skolu 8.-12. klašu skolēniem tika organizēts pasākums „Telekomunikāciju uzņēmums atver profesionālās durvis”. Skolēni tikās ar SIA „BITE Latvija” klimata kontroles menedžeri Lauru Pļavnieci. Tikšanās laikā menedžere iepazīstināja klātesošos ar uzņēmumu, tā tapšanas vēsturi, savā stāstījumā ieskicēja darba vidi, aprīkojumu, ikdienu un atpūtu.

     Laura pastāstīja, ka uzņēmumā strādā vairāku jomu – vadības, grāmatvedības un finanšu, mārketinga, pārdošanas, loģistikas, IT un tehniskā atbalsta – speciālisti, kas ir daudzveidīgu profesiju pārstāvji. Lauras galvenie darba uzdevumi ir sagatavot sludinājumus, intervēt, trenēt, sniegt atbalstu, koučēt. Laura atzīmēja, ka katrs cilvēks „BITE Latvija” tiek uzskatīts par lielu vērtību – ne velti uzņēmuma devīze ir „kopāspēks”, tādēļ aicināja ikvienu apzināties sevi kā vērtību skolas, klases vai citā kolektīvā. Menedžere vairākkārt uzsvēra, ka galvenais, ko „BITE” gaida no darbiniekiem, ir labas komunikācijas prasmes, kas ikdienā būtu jātrenē ikvienam. Ļoti augstu tiek vērtētas tādas personības īpašības kā patstāvība, pārliecība par sevi, radošums, empātijas spējas un draudzīgums. Laura ir pārliecināta, ka sliktākais, ko cilvēks var izdarīt, ir neko nedarīt. Šī frāze lika aizdomāties daudziem.

    Sava stāstījuma noslēgumā menedžere uzdeva jautājumus. Labākie klausītāji, kuri pareizi atbildēja uz jautājumiem, saņēma balvas. Arī skolēniem bija iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes gan par kompāniju, gan par studijām, kas nepieciešamas menedžera profesijas apguvei, gan par pašas lektores karjeras ceļu.

     Atziņas, ko skolēni guva pasākuma laikā:

  • Dzīves svarīgās vērtības – godīgums, draudzīgums, komunikācija;
  • Galvenais dzīvē ir komunicēt ar apkārtējiem, komunicēšana atvieglo dzīvi;
  • Svarīgi ir veidot labas un draudzīgas attiecības ar skolasbiedriem, vēlāk – ar darba kolēģiem;
  • Katram jāizvēlas profesija, kas patīk;
  • Neviena no manām izvēlēm nevar būt kļūdaina, jo tā ir mana izvēle;
  • Galvenais tiekties uz savu mērķi un nepadoties;
  • Svarīgi ir nepārtraukti pilnveidoties un mācīties.

 

Pedagoģe karjeras konsultante

Iveta Repkova

    

     Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 


Karjeras atbalsta projekts jauniešiem dod iespēju iepazīt menedžera profesiju
Karjeras atbalsta projekts jauniešiem dod iespēju iepazīt menedžera profesiju
Karjeras atbalsta projekts jauniešiem dod iespēju iepazīt menedžera profesiju
Karjeras atbalsta projekts jauniešiem dod iespēju iepazīt menedžera profesiju
Karjeras atbalsta projekts jauniešiem dod iespēju iepazīt menedžera profesiju
Karjeras atbalsta projekts jauniešiem dod iespēju iepazīt menedžera profesiju
Karjeras atbalsta projekts jauniešiem dod iespēju iepazīt menedžera profesiju