Tiks uzlabota sociālo pakalpojumu pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem

     Lai arī Ilūkstes un Daugavpils novadu invalīdu biedrības „Ildra” ēkā (Zemgales ielā 6A, Ilūkstē) darbojas dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem „Fēnikss”, ņemot vērā tā sniegto pakalpojumu specifiku un to, ka pieprasījums šiem pakalpojumiem palielinās, centra vajadzībām drīzumā tiks labiekārtotas jaunas telpas.

    Aprūpes centru „Fēnikss” ikdienā apmeklē 15 klienti, un šobrīd tajā nav iespējams uzņemt lielāku klientu skaitu. Esošajās telpās nav iespējams arī iekārtot nepieciešamo aprīkojumu. Tādēļ tiek realizēta ideja par dienas aprūpes centra personām ar invaliditāti izveidošanu Ilūkstē, bijušās aptiekas telpās (pašvaldības nekustamajā īpašumā Kastaņu ielā 38A), kas nodrošinās centra klientu pilnvērtīgu sociālo aprūpi un rehabilitāciju, un integrāciju sabiedrībā, kas balstīta uz tematiskām nodarbībām, vingrošanu un atpūtu, paverot plašākas iespējas attīstīt jaunus sociālos pakalpojumus personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Minētā mērķa sasniegšanai „INTERREG” Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros ir iesniegts projekts, kura apstiprināšanas gadījumā bijušās „Kastaņu aptiekas” ēkā tiks iekārtotas telpas dienas aprūpes centra „Fēnikss” vajadzībām.