Tiks īstenots projekts “Ilūkstes Vissvētās Dievmātes Piedzimšanas pareizticīgo baznīcas ar klosteri fasādes atjaunošana un dīķa namiņa būvniecība”

Tiks īstenots projekts “Ilūkstes Vissvētās Dievmātes Piedzimšanas pareizticīgo baznīcas ar klosteri fasādes atjaunošana un dīķa namiņa būvniecība”

Ilūkstes Vissvētās Dievmātes Piedzimšanas pareizticīgo draudze, piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu, īstenos projektu „Ilūkstes Vissvētās Dievmātes Piedzimšanas pareizticīgo baznīcas ar klosteri fasādes atjaunošana un dīķa namiņa būvniecība” (Nr. 17-03-AL28-A019.2201-000001).

     Projekta mērķis ir vienīgās Ilūkstes novada Pareizticīgo baznīcas – vietējās nozīmes sakrālā arhitektūras un mākslas pieminekļa saglabāšana un pilnveidošana, atstājot 19.gadsimta Latgales pareizticīgo sakrālās kultūras mantojuma paraugu nākamajām paaudzēm.

     Projekta rezultātā:

  • tiks saglabāta un atjaunota Ilūkstes Pareizticīgo baznīca ar klosteri- tiks uzlabots tās estētiskais izskats – veikts fasādes remonts, nodrošināta lietus ūdeņu novadīšana, ierīkotas aizsargapmales, pasargājot ēku no bojājuma draudiem;
  • tiks uzbūvēts Dīķa namiņš, kurš tiks izmantots pareizticīgo Dievaparādīšanās Svētkos, kā arī jaunizveidotais objekts veicinās tūristu skaita pieaugumu, jo būtībā kalpos arī kā jauns tūrisma piedāvājums.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 49 998,98 EUR; attiecināmās izmaksas – 40 973,06 EUR, no kurām 36 875,75 EUR sedz ELFLA.