Tiešsaistes seminārs par iespējām virsezmes ūdeņu kvalitātes uzlabošanai

Tiešsaistes seminārs par iespējām virsezmes ūdeņu kvalitātes uzlabošanai

Uzsākot mazo grantu programmu, lai sniegtu ieguldījumu virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanā Daugavas upju baseinu apgabalā, aicinām uz informatīvo semināru “Vietējās sadarbības un iesaistes iespējas ilgtspējīgai virszemes ūdens resursu apsaimniekošanai”, kas notiks ZOOM tiešsaistes platformā š.g. 26. martā, plkst. 15.00-17.00. Iespējams, ka kāds jau ir iepriekš saņēmis šo informāciju par semināru, tad atvainojiet par informācijas dublēšanu.

Seminārs tiek rīkots, īstenojot LIFE programmas projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” jeb LIFE GoodWater IP.

 Semināra mērķis – ilgtspējīgai ūdens objektu apsaimniekošanai veicināt vietējo iniciatīvu grupu sadarbību un informēt par iespējām pieteikt savu ideju, lai saņemtu  mērķtiecīgu finansiālu atbalstu, savā pašvaldībā risinot ūdens piesārņojuma problēmu ar zemu izmaksu iniciatīvām un pasākumiem (mazo grantu).

 Semināra aptuvenā dienaskārtība:

  1. ieskats par projektu LIFE GoodWater IP, tā mērķiem un aktivitātēm/ Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs;
  2. projekta demo objekti  (Mergupe) 2020. gada izpēte un 2021. gadā plānotais/ Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”;
  3. mazo grantu programma – tās mērķi,  atbalstāmās aktivitātes, pieejamais finansējuma apjoms un noteikumi/ Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs un Baltijas Vides Forums;
  4. atvērta diskusija un jautājumi par mazo grantu programmu un citiem jautājumiem.

 Uz semināru aicinām Daugavas upju baseinu apgabala nevalstiskās organizācijas, attīstības biedrības, lauku partnerības, kopienu pārstāvjus, zemes īpašniekus, vides draugus un aktīvistus, kā arī pašvaldību pārstāvjus un ikvienu interesentu. Lūgums reģistrēties semināram līdz 2021. gada 23. martam, aizpildot tiešsaistes reģistrācijas anketu. Reģistrētie dalībnieki saņems saiti uz semināru un precizēto dienaskārtību.

Dace Strigune

Baltijas Vides Forums

Projektu koordinatore/ sabiedrisko attiecību speciāliste

www.bef.lv