Tiesībsargs veic aptauju par labas pārvaldības principu ievērošanu

Laba parvaldiba       Tiesībsargs sadarbībā ar atsaucīgajām Latvijas novadu pašvaldībām no pagājušā gada septembra līdz šī gada martam īstenoja informatīvo kampaņu „Īsa pamācība labā pārvaldībā”. Šīs kampaņas mērķis bija vēstīt, ka labas pārvaldības princips satur ne tikai tiesiskos aspektus, bet arī labas pārvaldības kā vērtības aspektus; tā veidojama valsts pārvaldei un sabiedrībai kopā.

      Šogad tiesībsargs turpina labas pārvaldības principa īstenošanas izpēti, veicot iedzīvotāju aptauju, kuras ietvaros tiktu noskaidroti labās prakses piemēri, kā arī lietas, kas dažādu iestāžu darbā būtu uzlabojamas.

 

Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja

Komunikācijas un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītājas p. i.

Evita Berķe