Tiekamies Sēlijas novadu apvienības tautas mākslas svētkos „Sēlija Rotā”!

SR plakats       1. jūlijā Viesītē norisināsies nu jau piektie Sēlijas novadu apvienības tautas mākslas svētki „Sēlija Rotā”. Svētkos pulcēsies ap 1000 tautas mākslas un nemateriālā kultūras mantojuma kopēju – koru dziedātāju, dejotāju, folkloras kopu, vokālo ansambļu, amatierteātru un pūtēju orķestru dalībnieki, Sēlijas novadu iedzīvotāji, sabiedrībā pazīstamas sēļu izcelsmes personības, citi interesenti un tautas mākslas mīļotāji no visas Latvijas.

    Svētku laikā notiks arī amatnieku pasākums „Sēlijas amatnieku jampadracis Viesītē”.

Ilūkstes novadu pasākumā pārstāvēs deviņi tautas mākslas pašdarbības kolektīvi: Šēderes pagasta kultūras nama Lašu koris (vadītāja Maija Žigajeva), Bebrenes pagasta kultūras nama folkloras kopa „Ritam” (vadītāja Rita Kalvāne), Ilūkstes novada kultūtras centra pūtēju orķestris „Sēlija” (vadītājs Dzintars Ķīsis), vokālais ansamblis „Saskaņa” (vadītāja Maija Žigajeva), jauniešu deju kolektīvs „Labrīt” (vadītāja Antonija Stalidzāne), vecākās paaudzes deju kolektīvs „Ozolzīles” (vadītāja Sandra Stašāne), Pilskalnes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs (vadītāja Antonija Stalidzāne), Subates pilsētas kultūras nama vokālais ansamblis „Sonāte” (vadītāja Gunta Pugžle), Dvietes pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs (vadītāja Anita Meikšāne).

        Svinēsim svētkus kopā! Uz tikšanos Viesītē!

 

Selijas amatnieku jampadracis Viesite afisa