Tiek organizētas radošās darbnīcas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

211676      Biedrība Kalupes kopienu atbalsta centrs Vitrāža”, sadarbojoties ar Ilūkstes un Daugavpils novada invalīdu biedrību Ildra” un Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes Daugavpils-Ilūkstes novadu nodaļu īsteno projektu Mēs līdzās Jums, Jūs līdzās mums”.

      Projekta ietvaros Ilūkstes un Daugavpils novada invalīdu biedrības Ildra” telpās Ilūkstē, Zemgales ielā 6A cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tiks rīkotas radošās darbnīcas. Nodarbību laikā paredzēts apgūt: groziņu pīšanu no avīzēm; lakatu aušanu uz rāmja; sveču liešanu; apsveikuma kartiņu izgatavošanu kvīlinga tehnikā. Pirmā nodarbība notiks 10. augustā plkst. 14 30. Pieteikties var, rakstot uz e-pastu: ildra.info@inbox.lv vai zvanot uz tālr.: 26003219.

     Projekts tiek īstenots ar LR Kultūras ministrijas un biedrības Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” finansiālu atbalstu.