Tiek nodrošinātas valsts atmaksātās bezmaksas psihologu konsultācijas

Tiek nodrošinātas valsts atmaksātās bezmaksas psihologu konsultācijas

     Nodibinājums „Sociālo pakalpojumu aģentūra” informē, ka arī 2018. gadā bez maksas tiek nodrošināta psiholoģiskās palīdzības sniegšana audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem, viesģimenēm, ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā, kā arī bez vecāku gādības palikušiem bērniem arī pēc pilngadības sasniegšanas.

     Atbilstoši Valsts politikai šajā programmā var iesaistīties  arī ģimenes, kuras vēlas kļūt par audžuģimeni, aizbildni, viesģimeni, un adoptētāji, lai saņemtu psihologa Atzinumu.

   Lai saņemtu profesionāla psihologa bezmaksas konsultāciju, ir nepieciešams bāriņtiesas, sociālā dienesta vai pašvaldības bērnu tiesību  aizsardzības speciālista norīkojums. Psihologu konsultācijas ir pieejamas visā Latvijā (Rīgā, Liepājā, Rēzeknē, Valmierā, Ventspilī, Dobelē, Madonā, Gulbenē, Kandavā, Jēkabpilī un Daugavpilī) līdz šī gada decembrim un notiek gan latviešu, gan krievu valodā.

     Vairāk informācijas var saņemt, sazinoties pa tālruni: 29833251 (Margita Kalniņa-Laksa) vai e-pastu: margita-lk@inbox.lv.