Tiek izsludināts uzņēmējdarbības projektu konkurss remigrantiem biznesa idejas īstenošanai Latgalē!

Tiek izsludināts uzņēmējdarbības projektu konkurss remigrantiem biznesa idejas īstenošanai Latgalē!

Latgales plānošanas reģions informē, ka tiek izsludināts uzņēmējdarbības projektu konkurss remigrantiem saimnieciskās darbības uzsākšanai, īstenošanai un attīstībai Latgalē.

Pieteikties grantam var persona, kas bija izdeklarējusies no valsts vismaz trīs gadus un ir atgriezusies Latvijā ne vairāk kā pirms gada.  Par dzīves vietas maiņu ir uzskatāms deklarēšanās brīdis.

Kopējais pilotprojekta finansējums uzņēmējdarbības atbalstam ir 180 000 EUR.  Latgales plānošanas reģionā pieejamais līdzfinansējums ir 36 000 EUR. Viena projekta maksimālais finansējums ir 9 000 EUR.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir no 2018. gada 24.augusta līdz 2018. gada 25. septembra plkst. 17:00 (ieskaitot).

“Atgriešanās grantu” konkurss tiek rīkots Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pilotprojekta “Reģionālais koordinators reemigrācijas veicināšanai” ietvaros.

Lūdzam ievietot pielikumā pievienoto informāciju par pieejamo atbalstu Jūsu pašvaldības mājaslapā, kā arī informēt iedzīvotājus un uzņēmējus.

Ar MK noteikumiem Nr. 496 “Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtība” var iepazīties sekojot linkam: https://likumi.lv/ta/id/300955-remigracijas-atbalsta-pasakuma-istenosanas-novertesanas-un-finansesanas-kartiba

 

Pielikumā:

paziņojums par konkursu;

konkursa nolikums;

konkursa pieteikuma veidlapa.