Tiek īstenots projekts “Mākslas un radošuma darbnīcas „Mansarda rosītava” izveide Dvietes muižā”

Tiek īstenots projekts “Mākslas un radošuma darbnīcas „Mansarda rosītava” izveide Dvietes muižā”

Biedrība „Dvietes vīnogas”, piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu, īsteno projektu „Mākslas un radošuma darbnīcas „Mansarda rosītava”izveide Dvietes muižā” (Nr. 17-03-AL28-A019.2201-000036).

 

Projekta mērķis izveidot mākslas un radošuma darbnīcu „Mansarda rosītava” Dvietes muižas mansarda stāvā, nodrošināt aktivitātēm atbilstošas telpas, aprīkojumu un vidi.

 

Projekta rezultātā:

  • tiks saglabāta un atjaunota Dvietes muižas ēka-  uzlabots tās estētiskais izskats – veikts fasādes remonts, mansarda ēkas logu nomaiņa, grīdas seguma uzklāšanau.c.
  • tiks iegādātas atbilstošas mēbeles (molberti, galdi, taburetes), lai „Mansarda rosītava”varētu sniegt atbalstu darbnīcām, plenēriem, studijām un izstādēm, rodot iedvesmu gaišās, senlaicīgās un vizuāli pievilcīgās telpās.

 

Projekta kopējās izmaksas sastāda 49 388,77 EUR; attiecināmās izmaksas – 49388,77 EUR, no kurām 44449,89 EUR sedz ELFLA.