Tērvetē

Tērvetē

16.maijā Ilūkstes mēs, 1.vidusskolas 4.klases skolnieki u skolotājas Ilga un Dace,  devāmies ekskursijā uz Tērveti. Laiks bija lielisks! Braucot vērojām ziedošos rapšu laukus Zemgales līdzenumā un ceriņus pie ceļmalas mājām.

Tērvetē mūs laipni sagaidīja tūrisma informācijas centrā. Mēs iepazināmies ar Pasaku mežu. Tālāk devāmies uz Zaļo klasi, kur ekskursijas vadītāja novadīja mācību stundu mežā. Ko tikai mēs neuzzinājām! Iepazinām meža draugus un  ienaidniekus – dažādus kukaiņus, vaboles un putnus. Vērojām meža kaitēkļu izdarītos postījumus. Meklējām attēlus ar melnās dzilnas dobuma iemītniekiem. Uzzinājām arī par Latvijā sastopamo meža dzīvnieku dzīvi un  ieradumiem.

Visspilgtākie iespaidi palika no Gaisa trases, kuru šķērsot nemaz nebija tik viegli, jo vietām nezinājām, kur pieturēties un kur likt kāju, lai virzītos tālāk. Tomēr veiksmīgi tikām ar to galā.

Taureņu mājā nokļuvām subtropos. Visapkārt lidinājās taureņi visdažādākajās krāsā. Mēs redzējām taureni, kura spārnu atvērums bija 25 cm. Dažiem bērniem palaimējās, jo kāds no taureņiem apsēdās uz pleca vai galvas. Viņi varēja iedomāties vēlēšanos, kas noteikti izpildīsies.

Pirms braukšanas mājās paēdām līdzpaņemtās sviestmaizes, klausoties putnu dziesmās.

Klases audzinātāja D.Parša

 

18. maijā Ilūkstes 1. vidusskolas 3.klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Tērvetes dabas parku, kur Zaļās klases nodarbībā bērni mācījās būt par vērīgiem dabas pētniekiem un ielūkoties dabas noslēpumos – kā no mazas sēkliņas sāk augt priedīte, kas izkalis noslēpumainos caurumus nokaltušo koku stumbros, kam pieder smiltīs atstātie pēdu nospiedumi. Raganas silā tika pārbaudīta skolēnu prasme atpazīt putnus un koku sēklas. Bērnu veiklība un drosme atklājās Gaisa takas aktivitātēs. Ekskursijas noslēgumā skolēni viesojās burvīgā taureņu valstībā, kur uzzināja par taureņu dzīves ciklu, daudzveidību un atklāja dažādas  taureņu dzīves  gudrības.

Ekskursija tika organizēta ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros.

Klases audzinātāja S. Isoda

 


Tērvetē
Tērvetē
Tērvetē
Tērvetē
Tērvetē
Tērvetē