Tautas Saimes grāmata svinīgi noslēgusi ceļu Ilūkstes novadā

Tautas Saimes grāmata svinīgi noslēgusi ceļu Ilūkstes novadā

     Tautas Saimes grāmata svinīgi noslēgusi ceļu Ilūkstes novadā, un 2. maijā to jau ir uzņēmusi Aknīstes novada pašvaldība. Sagaidot Saeimas deputātu Aivaru Meiju, mūs, Ilūkstes novada pārstāvjus – novada domes priekšsēdētāju Stefanu Rāznu,  Izglītības nodaļas vadītājas p. i. Sanitu Ploni, Eglaines kultūras nama vadītāju Zandu Lisovsku – uzņēma Aknīstes novada domes priekšsēdētāja Vija Dzene, kultūras darba vadītāja Kristiana Kalniete, bibliotēkas pārstāve.

     Tiekoties ar aknīstiešiem, dalījāmies pieredzē par to, kā Tautas Saimes grāmatas uzņemšana norisinājās Ilūkstes novadā, savukārt Aivars Meija iepazīstināja gan ar šīs iniciatīvas galveno ideju, gan notikumu gaitu citos novados. Pašlaik visaktīvākie vēlējumu rakstītāji ir Kurzemes pusē, jo Tautas Saimes grāmatas eksemplāros tūlīt tiks izrakstītas pēdējās lappuses. Grāmatas sējumus papildinās vēl viena grāmata (tātad kopā būs 26), kurā „ierakstīt” jeb iezīmēt savu vēlējumu aicināti Latvijas mākslinieki. Varam būt lepni, ka Latvijā ir ļoti daudz radošu cilvēku, kas runā un sveic svētkos caur dzejas rindām.

     Kopīgi esam veikuši 113 ierakstus un esam iegriezuši grāmatas ceļojuma virzienu Sēlijas reģionā. Paldies Ilūkstes novada domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam, Izglītības nodaļas darbiniekiem, dizaina speciālistei Sarmītei Bogdanovičai, Mūzikas un mākslas skolas kolektīvam un tā vadītājai Ilonai Linartei-Ružai, kultūras centra kolektīvam, pagasta pārvalžu vadītājiem, Sociālajā dienesta darbiniekiem, Ilūkstes Romas katoļu draudzes kolektīvam, novada bibliotekāru kolektīvam un vadītājai Inārai Valpēterei, atsaucīgajiem vēlējumu rakstītājiem!

 

Eglaines kultūras nama vadītāja

Zanda Lisovska

 


Tautas Saimes grāmata svinīgi noslēgusi ceļu Ilūkstes novadā
Tautas Saimes grāmata svinīgi noslēgusi ceļu Ilūkstes novadā
Tautas Saimes grāmata svinīgi noslēgusi ceļu Ilūkstes novadā