Svinot Latvijas svētkus…

Svinot Latvijas svētkus…

     Svinot Latvijas svētkus un atzīmējot Ilūkstes novada pastāvēšanas 15. gadadienu, 16. novembrī pulcējāmies Ilūkstes novada kultūras centrā, lai kopā stāstītu Latvijas stāstu, lai kopā atminētos svarīgāko un teiktu paldies gan mūsu dzimtajai zemei, gan tās ļaudīm.

     Šogad, pasniedzot pašvaldības Atzinības rakstus un piemiņas balvas, teicām paldies novadniekiem, kuri dziļā ticībā Latvijas nākotnei snieguši neatsveramu ieguldījumu valsts pastāvēšanā un veidošanā, kuri bijuši klātesoši neatkarīgās Latvijas atjaunošanas procesos.

 

 

     Tikai esot kopā, ir spēks – cilvēks pie cilvēka, plecs pie pleca, kopā ceļot rītdienu, ceļot brīvas Latvijas nākotni. Siltām rokām apmīļojam Latviju, un, šķiet, pat zeme ar mums runā, aicinot darīt baltus darbus. Svētku pasākumā, pasniedzot Atzinības rakstus, dāvinājām mūsu novadnieku darinātos baltos goda cimdus. Lai siltas mūsu rokas un darbi!

 

 

      Valsts simtgades gadā apbalvojām Staņislavu Mežnieku, Birutu Milleri, Jāni Meikšānu, Astēriju Kunicku, Ainu un Gunti Bukus, Jāni Permanicki, Antonu Breidaku un Valēriju Puidu. Paldies par gara spēku un drosmi rīkoties, sirdī nesot ticību Latvijas nākotnei!

 

 

     Baltu cimdu pāri dāvinājām arī cilvēkam, kurš neatlaidīgi, mērķtiecīgi un ar lielu mīlestību veido mūsu novadu, kurš veido arī Latviju – gan toreiz, balsojot par Latvijas neatkarību, gan tagad, drosmīgi iestājoties par lauku attīstību. Paldies Ilūkstes novada domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam!

 

 

     Svētku pasākumu krāšņoja Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu priekšnesumi un grupas „Iļģi” koncerts.

 

 

     Svinīgā pasākuma noslēgumā devāmies cauri gaismas alejai, sirdīs nesot lepnumu, prieku un vēlot saules mūžu Latvijai.

 

 

      Paldies ikvienam par svētku radīšanu! Vairāk par pasākumu lasiet „Ilūkstes Novada Vēstis” decembra numurā.

    

      Pasākuma fotogalerija skatāma ŠEIT.

 


Ilūkstes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Madara Pavlovska