Svinot Latvijas simtgadi, stādīsim kokus!

Svinot Latvijas simtgadi, stādīsim kokus!

Lai ozoli apskauj un ieskauj Latviju! Lai tie stājas visapkārt kā sardzē!

Lai līdzi ozoliem aug mūsu spēks! Lai līdzi ozoliem sakuplo mūsu dzimtas!

Lai līdzi ozoliem Latvija tiecas augšup!

 

Svinot Latvijas simtgadi, stādīsim kokus!

Stādīsim kokus kopā – Ilūkstē!

Tiekamies 9. novembrī plkst. 10.00 pie Ilūkstes pilsētas estrādes

(lūdzam līdzi ņemt savus darbarīkus)!

 

Lai mēs ozolus iestādām tā, ka tie sakņojas ne tikai zemē, bet arī sirdīs!

Lai sargā Latviju mūsu mīlestības un uzticības spēks!