Svinīgā sanāksmē seniori atskatījās uz paveikto

1 IMG 4275     16. februārī Ilūkstes novada pensionāru biedrības padome atskaitījās par paveikto 2016. gadā. Sanāksmes sākumā tās dalībniekus sveica Raudas internātpamatskolas skolēni. Tad atskaiti sniedza biedrības priekšsēdētāja Alvīne Formanicka. Viņa analizēja biedrības darbu, informēja par novada senioru vēlmēm un interesēm nākamajam darbības periodam.

 Savukārt biedrības priekšsēdētājas vietnieces Lorijas Kaminskas sagatavotās prezentācijas fotogrāfijās varēja vērot nozīmīgākos pasākumus, ko noorganizēja biedrības padome.

Novada sociālā dienesta vadītāja Ingūna Svarāne pateicās par senioru sabiedriskajām aktivitātēm, informēja par aktualitātēm senioru atbalstam valstī un pašvaldībā, novēlēja izturību jaunu pasākumu sagatavošanā.

Novada senioru kopu vadītājiem – Lilijai Kuciņai, Sandrai Stašānei, Ritai Kalvānei, Ilonai Jegorovai, Intai Zeltiņai, Olgai Dogžinai, Ērikai Naglinskai, Larisai Šarukai, Ritai Stapkevičai, Staņislavam Krapānam, Jadvigai Miderei un Silvijai Baginskai – tika pasniegtas Pateicības par iejūtību un nesavtīgu darbu, strādājot ar senioriem.

Svinīgo sanāksmi „atdzīvināja” novada seniori – pašdarbnieki: vokālie ansambļi „Kamenes” un „Sarma”, vokāli instrumentālais ansamblis „Sidrabrasa”, vecākās paaudzes deju kolektīvs „Ozolzīles” un dāmu deju kopa „Eglītes”.

Biedrības valdes loceklis Romalds Užulis veica aptauju svinīgās sanāksmes dalībnieku vidū, lai uzklausītu vērtējumu par Ilūkstes novada pensionāru biedrības padomes darbu.

Paldies sponsoriem, kas atbalstīja šo pasākumu: ZS „Ciemiņi”, ZS „Paradīze”, ziedu veikalam „IKVIaAD”, skaistumkopšanas salonam Ilūkstē un A. Salcevičam!

 

 Ilūkstes novada pensionāru biedrības valde

 

 

2 IMG 4276

3 IMG 4279

4 IMG 4280

5 IMG 4284

6 IMG 4310

7 IMG 4311

8 IMG 4312

9 IMG 4320

10 IMG 4321

11 IMG 4325