Šveices vēstnieks iepazīst Ilūkstes bērnu un jauniešu centru

Šveices vēstnieks iepazīst Ilūkstes bērnu un jauniešu centru

         Šī gada  2.oktobrī Ilūkstes bērnu un jauniešu centru apmeklēja  Šveices Konfederācijas vēstnieks Latvijā Konstantīns Obolenskis, lai iepazītos ar Latvijas – Šveices sadarbības programmas “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” īstenošanas gaitu un centra darbību šodien. Vēstnieks apskatīja centru un  iepazinās ar programmu un pasākumiem , kas nodrošina  atbalstu bērnu un   jauniešu iniciatīvām un  iespējas brīvā laika lietderīgai izmantošanai.

        Noslēgumā vēstnieks apmeklēja arī Ilūkstes seno lietu krātuvi “Sēļu istaba” , kur apmeklētāju atsauksmju grāmatā ierakstīja : “Liels paldies par interesanto un entuziasma pilno stāstījumu par centra darbību .Novēlu bērnu un jauniešu centram iedvesmu darbam arī turpmāk!” Vēstnieks pasniedza bērniem un jauniešiem  dāvanas no Šveices un Raiņa  grāmatu “Kastaņola”(pa atmiņu pēdām otrā dzimtenē).

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra

 direktore V.Rimša


Šveices vēstnieks iepazīst Ilūkstes bērnu un jauniešu centru
Šveices vēstnieks iepazīst Ilūkstes bērnu un jauniešu centru
Šveices vēstnieks iepazīst Ilūkstes bērnu un jauniešu centru
Šveices vēstnieks iepazīst Ilūkstes bērnu un jauniešu centru
Šveices vēstnieks iepazīst Ilūkstes bērnu un jauniešu centru
Šveices vēstnieks iepazīst Ilūkstes bērnu un jauniešu centru
Šveices vēstnieks iepazīst Ilūkstes bērnu un jauniešu centru
Šveices vēstnieks iepazīst Ilūkstes bērnu un jauniešu centru