Šveices vēstnieks iepazīst Ilūkstes Bērnu un jauniešu centru

Šveices vēstnieks iepazīst Ilūkstes Bērnu un jauniešu centru

***2. oktobrī Ilūkstes Bērnu un jauniešu centru apmeklēja Šveices Konfederācijas vēstnieks Latvijā Konstantīns Oboļenskis, lai iepazītos ar Latvijas–Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” īstenošanas gaitu un centra darbību.

***Vēstnieks apskatīja centru, iepazinās ar pasākumiem, kas nodrošina atbalstu bērnu un jauniešu iniciatīvām un brīvā laika lietderīgas izmantošanas iespējām. Oboļenska kungs pasniedza bērniem un jauniešiem dāvanas no Šveices, dāvanu vidū bija arī Raiņa grāmata „Kastaņola” (pa atmiņu pēdām otrā dzimtenē).

***Vizītes noslēgumā vēstnieks apmeklēja arī seno lietu krātuvi „Sēļu istaba”, kur apmeklētāju atsauksmju grāmatā ierakstīja: „Liels paldies par interesanto un entuziasma pilno stāstījumu par centra darbību. Novēlu Bērnu un jauniešu centram iedvesmu darbam arī turpmāk!”

 

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra

 direktore

Vanda Rimša


Šveices vēstnieks iepazīst Ilūkstes Bērnu un jauniešu centru
Šveices vēstnieks iepazīst Ilūkstes Bērnu un jauniešu centru
Šveices vēstnieks iepazīst Ilūkstes Bērnu un jauniešu centru
Šveices vēstnieks iepazīst Ilūkstes Bērnu un jauniešu centru
Šveices vēstnieks iepazīst Ilūkstes Bērnu un jauniešu centru
Šveices vēstnieks iepazīst Ilūkstes Bērnu un jauniešu centru
Šveices vēstnieks iepazīst Ilūkstes Bērnu un jauniešu centru
Šveices vēstnieks iepazīst Ilūkstes Bērnu un jauniešu centru