Sveicam Latvijas valsts svētkos!

Sveicam Latvijas valsts svētkos!

[..] miljoniem ozola zīļu

Simts gados šai zemei ir dots,

Šai zemei, kas izdīdzēt prot.

Mēs atdzimstam ozolu birzīs

Ik rudeni dzimstam arvien,

Ik rudeni arvien.

 

***Skaisti izskanējis Latvijas 100. jubilejas gads valstī un mūsu novadā. Latvija ir iegājusi otrajā gadu simtenī. Notikumi valstī šodien vēsta lielas pārmaiņas. Sabiedrībā nav vienotas noskaņas… Vienlaikus Sēlijas un mūsu novada krāšņā daba, darbīgie ļaudis un izaugsmes ceļš liek ieaugt tajā vēl dziļāk un spēcīgāk. Dievnamu staltie stāvi un svētdienas zvanu skaņas aicina uz garīga spēka un cerības piepildītu rītdienu.

***Kuplosim savu ozolu vainagā! Lai ozoli apskauj un ieskauj Latviju! Lai tie stājas visapkārt kā sardzē! Lai mēs ozolus iestādām tā, ka tie sakņojas ne tikai zemē, bet arī sirdīs! Lai līdzi ozoliem aug mūsu spēks! Lai līdzi ozoliem Latvija tiecas augšup! Sveicam Latvijas valsts svētkos!

 

Ilūkstes novada pašvaldība