Suminot novada pedagogus

Suminot novada pedagogus

      Aiz sirds durvīm atstājot steigu un rūpes, tverot prieka dzirksti gaišajā svētku mirklī, arī šogad Skolotāju dienai veltītajā  pasākumā, kas notika 12. oktobrī Ilūkstes novada kultūras centrā, pulcējās visu novada izglītības iestāžu skolotāji. Sakot paldies par ieguldīto darbu un degsmi, pedagogus sumināja Ilūkstes novada pašvaldība.

      Šogad kuplajā novada skolotāju pulkā ir 18 jubilāri:

30 darba gadus skolā pavadījušas 7 skolotājas – Daina Paukšte, Lilita Bērziņa, Vita Anspoka, Silvija Romaņenkova, Ingrīda Siņuka, Ērika Purple un Valda Namiņa. Ar 35 darba gadu stāžu var lepoties 6 pedagogi – Časlavs Gabrāns, Biruta Gičevska, Vita Vizule, Marija Skrimble, Marta Vanaga un Sandra Vaitkeviča. 40 gadus skolā nostrādājušas 3 skolotājas – Feona Glušonoka, Irēna Fedaroviča, Anita Meikšāne. 45 gadus pedagoģiskajam darbam veltījušas 2 skolotājas – Vera Poļakova un Alite Kudiņa.

 

 

 

      Skanēja apsveikuma vārdi no Ilūkstes un Daugavpils novadu izglītības darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājas Kristīnes Junkules, kura īpašu pateicību izteica arodbiedrības biedriem.

 

 

     Katram no mums ir skolotājs, kura nozīme mūsu dzīvē ir nepārvērtējama. Teicām paldies visiem skolotājiem, kuri savu zināšanu stafeti ir nodevuši mums un šodien, rimti pavadot ikdienu, sirdī nes tik ļoti siltās atmiņas par skolā pavadītajiem gadiem.

 

 

     Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas skolotāja Alda Ģēģere pagājušajā mācību gadā devās pelnītā atpūtā. Pateicāmies skolotājai par zināšanu kamolu, ko viņa ielikusi bērnu plaukstās.

 

 

     Pagājušais  gads izglītības jomā nav bijis viegls, arī šogad turpinām mīt pārmaiņu takas.  Novadā ir dzimusi jauna skola – Ilūkstes Raiņa vidusskola, kurai ir bijuši un joprojām ir stipri kodola veidotāji.  Tādēļ šajā svētku dienā teicām sirsnīgu paldies visiem tiem, kam ikdiena nu jau ir ieņēmusi jaunus apvāršņus: Jāzepam Mačukam, Allai Brokānei, Inesei Ziediņai, Evai Linkevičai, Lilitai Bērziņai un Maijai Žigajevai, Alitei Kudiņai, Ludmilai Bogdanovičai, Līgai Kūliņai, Veltai Šternai, Ilzei Vanaģelei, Ilgai Kaniņai un Andželikai Pabērzai.

 

 

     Vakara turpinājumā svinīgā un pacilātā noskaņā visus klātesošos iepriecināja Latvijas Nacionālā teātra aktieru ansamblis „Greizais ratiņš”.

 

 

     Katrā no mums gaismas ir pietiekami, lai mēs varētu to iedegt arī līdzcilvēkos. Nevis salūts un bezpersonisks troksnis, bet uzmanīga saruna, saprotošs skatiens var kādam izglābt sirdi. Tā ir sirds sagaidīšana cilvēkā, kas tev ir līdzās – darbavietā, teātrī, mājās, trolejbusā, veikalā, uz ielas, pastā. Tā ir līdzdarbošanās, nevis grūstīšanās. Salūts sirdī ir vissvarīgākā sagaidīšana. To novēlam ikvienam! Ar pacilātu garu veidosim pasauli!

 

 

     Vairāk par pasākumu lasiet „Ilūkstes Novada Vēstis” novembra numurā.

     Pasākuma fotogalerija skatāma ŠEIT.