Sumināsim novada skolēnus, viņu vecākus un pedagogus!

Sumināsim novada skolēnus, viņu vecākus un pedagogus!

***Noslēdzoties 2018./2019. mācību gadam, vēlamies īpaši uzteikt un pateikties mūsu novada izglītības iestāžu audzēkņiem, viņu vecākiem un pedagogiem par ieguldīto darbu un sasniegtajiem augstajiem rezultātiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, interešu izglītības un sporta sacensībās.

***Tiekamies 16. maijā plkst. 16.00 Ilūkstes kultūras namā uz svinīgu pasākumu un laureātu sumināšanu.

 

Ilūkstes novada pašvaldības

Izglītības nodaļas vadītāja

Ilona Linarde