Suminājām novada zemniekus un uzņēmējus

Suminājām novada zemniekus un uzņēmējus

     23. novembra vakarā kopā svinējām padarīto darbu, kad jau tradicionāli gada izskaņā Ilūkstes novada pašvaldība pasniedza Pateicības rakstus novada ļaudīm, kuri, ar nesavtīgu ikdienas darbu, ar radošumu un mīlestību strādājot savās mājās, pagastā, pilsētā, veido mūsu novadu skaistāku un bagātāku.

     Atgriezties un strādāt savās mājās ir kā „jā” pasacīšana gaismai, kas krājama pašos, – šādi vārdi varētu raksturot saimnieci no Šēderes pagasta – Dzintru Ozolu. Viņa 1991. gadā kopā ar ģimeni atgriezās no Salaspils, lai savās dzimtajās mājās izveidotu zemnieku saimniecību „Burtnieki”. Visu savu mūžu viņa ir čakli strādājusi, bet brīvo laiku Dzintras kundze velta dziesmai un dzejai, paužot dziļu piederību Latvijai un savam novadam. Dzintra Ozola saņēma Pateicības rakstu par sirdsdegsmi un dvēseles siltumu, iekopjot dzimtas mājas un enerģiski saimniekojot izveidotajā ģimenes zemnieku saimniecībā „Burtnieki”.

     Zīmīgu un skaistu nosaukumu nes saimniecība Eglaines pusē – „Darbmīļi”. Gluži tāpat kā 90. gadu sākumā atdzima Latvija, jaunu piedzimšanu piedzīvoja Vijas Lisovskas dzimtas mājas Eglaines pagastā, un varbūt tieši tāpēc šajā sētā ne tikai allaž godā ir darba tikums, bet arī, ejot ikdienas darba takas, tiek spēcinātas ģimeniskās un valstiskās piederības saites. „Darbmīļos”, kur galvenais rūpals ir lopkopība, jau gandrīz 30 gadus, gan pārvarot grūtus brīžus, gan vienojoties priekā, Vija strādā kopā ar savu ģimeni. Pateicības raksts tika pasniegts Vijai un Aigaram Lisovskiem par ģimenisko vērtību godāšanu un tradīciju nodošanu nākamajām paaudzēm, par spēju pārvarēt grūtības, ar aizrautību strādājot zemnieku saimniecībā „Darbmīļi”.

     Spēja mainīties līdzi mūsdienu tendencēm, nepazaudējot no paaudzes paaudzei nodotās zināšanas, ir ļāvušas jau 25 gadu garumā veiksmīgi darboties kooperatīvajai sabiedrībai „Dubezers” Pilskalnes pagastā. Uzkrātā pieredze un neizsīkstošais darba spars palīdzējis „Dubezera” vadītājiem realizēt vairākus projektus, izveidojot stipru un stabilu saimniecību. Pateicība par mīlestību un cieņu pret dzimto zemi, par prasmīgu, profesionālu un pašaizliedzīgu darbu, vadot  kooperatīvo sabiedrību „Dubezers” – Zojai un Staņislavam Pučkām.

     Arī nākamais stāsts ir par uzdrošināšanos, drosmi rīkoties un daudzos darba gados krāto pieredzi. Kopš 1993. gada Dvietes pagastā darbojas Ivetas un Andra Ploņu zemnieku saimniecība „Zaķīši”, kurā tiek audzēti graudi un dārzeņi. Saimnieki uzsver – jāstrādā visupirms ir sevis, savas ģimenes un valsts dēļ, un tikai tā –  atvērti, priecīgi, sniedzot padomu citiem – veidojam skaistu valsti. Ģimene saņēma Pateicības rakstu par nenogurstošu uzņēmību un aizrautību, strādājot savā zemnieku saimniecībā „Zaķīši”, par  iedvesmojošu spēju palīdzēt un dalīties pieredzē”.

     Ne tikai darba mīlestība, bet arī stipras valstiskās piederības saites ir vērtības, kas raksturo Žannu un Arvīdu Leimaņus. Ģimene strādā piemājas saimniecībā „Birstalas” Prodes pagastā, nodarbojas ar lopkopību.  Siltām rokām atjaunojot senču mājas, ģimene ikdienas darbā stiprina piederības sajūtu dzimtajai vietai. Žannai un Arvīdam tika pasniegts Pateicības raksts par uzticību dzimtajai vietai, ar mīlestību atjaunojot senču mājas, par degsmi strādājot piemājas saimniecībā „Birstalas”.

     „Dzimtās mājas ir vieta, kur vienmēr gribas atgriezties,” ar šādu pārliecību dzīvo jaunie zemnieki  Kristīne un Andrejs Bebrenes pusē, kuri pēc daudzu gadu prombūtnes un darba ārzemēs atgriezās mājās un 2013. gadā izveidoja savu piemājas saimniecību. Saimniecībā audzē gaļas liellopus. Jaunā ģimene mērķtiecīgi domā par saimniecības attīstīšanu, iekopj savu zemi un silda ģimenes pavardu, bet ģimenes lielākais iedvesmotājs noteikti ir mazā atvasīte – dēliņš Aleksis. Kristīni un Andreju suminājām par mērķtiecīgu uzdrošināšanos, ar centību, neatlaidību un optimismu vadot piemājas saimniecību „Ezīši”.

     Par izvēli dzīvot un strādāt laukos ir arī nākamais stāsts, iespējams, kādam tas vēl nav dzirdēts – te, Ilūkstes novadā, audzē alpakas! Alpaku audzētāji Ineta un Helmuts Zībārti no Bebrenes pagasta par sevi saka: „Esam ģimene, kas nomainījusi pilsētas dzīvi pret gadalaiku skaņām laukos un biroja steigu pret fizisku darbu savā saimniecībā. Esam atbildīgi par ievērojamu alpaku saimi Latvijā. Vēlamies audzēt un pavairot šos neparastos un inteliģentos dzīvniekus, iepazīstināt ar tiem Latvijas ļaudis un palīdzēt tiem, kas grib arī savā īpašumā ieviest „alpaku sajūtas.”  Mērķtiecīgi realizējot savas ieceres, Zībārtu ģimene ir izveidojusi jaunu un unikālu, ne tikai  tūrisma, bet, varētu teikt, sajūtu vietu – „Alpaku salu”. Šīs vietas piedāvājums ir ļoti daudzveidīgs un tūristiem saistošs, un te valda neticami mierinoša un harmoniska vide. Vide, kas sarunājas ar ciemiņu. Zībārtu saimei teicām paldies par radošuma un oriģinalitātes dzirksti, mērķtiecīgi realizējot ieceres, par sajūtu vietas „Alpaku sala” radīšanu un tūrisma attīstības veicināšanu Ilūkstes novadā.

     Mēs nekad nezināsim, kāds būs ejamais ceļš, bet mūsu ziņā ir ilgoties, lai ceļš ir gaišs, tiekties, lai paši varam būt par gaismas lukturiem šajā ceļā. Un, mīļie novadnieki, jūs tādi esat! Paldies jums par lielo ieguldījumu novada attīstībā!

 

 

Ilūkstes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Madara Pavlovska


Suminājām novada zemniekus un uzņēmējus
Suminājām novada zemniekus un uzņēmējus
Suminājām novada zemniekus un uzņēmējus
Suminājām novada zemniekus un uzņēmējus
Suminājām novada zemniekus un uzņēmējus
Suminājām novada zemniekus un uzņēmējus
Suminājām novada zemniekus un uzņēmējus
Suminājām novada zemniekus un uzņēmējus
Suminājām novada zemniekus un uzņēmējus
Suminājām novada zemniekus un uzņēmējus
Suminājām novada zemniekus un uzņēmējus
Suminājām novada zemniekus un uzņēmējus
Suminājām novada zemniekus un uzņēmējus
Suminājām novada zemniekus un uzņēmējus
Suminājām novada zemniekus un uzņēmējus
Suminājām novada zemniekus un uzņēmējus
Suminājām novada zemniekus un uzņēmējus
Suminājām novada zemniekus un uzņēmējus
Suminājām novada zemniekus un uzņēmējus
Suminājām novada zemniekus un uzņēmējus
Suminājām novada zemniekus un uzņēmējus
Suminājām novada zemniekus un uzņēmējus
Suminājām novada zemniekus un uzņēmējus
Suminājām novada zemniekus un uzņēmējus
Suminājām novada zemniekus un uzņēmējus
Suminājām novada zemniekus un uzņēmējus
Suminājām novada zemniekus un uzņēmējus