Suminājām Ilūkstes novada sportistus

Suminājām Ilūkstes novada sportistus

oooVaram lepoties – no mūsu novada nākuši daudzi diženi ļaudis, viņu vidū ar zelta burtiem savus vārdus raksta arī sportisti. Viņi – tik ļoti dažādi! Sportisti – skolotāji un treneri, sportisti – tiesneši, sportisti – entuziasti, pasākumu organizatori un iedvesmotāji, sportisti – veterāni, sportisti – leģendas – toreiz un tagad.

oooLatvijas simtās dzimšanas dienas un mūsu novada piecpadsmit gadu jubilejas atskaņās 1. februārī svinīgā pasākumā stāstījām mūsu veikumu, uzvaru un sasniegumu stāstu par novada sporta izaugsmi, lai tas ir iedvesmu avots jauniem sasniegumiem un uzvarām bagātam sporta stāsta turpinājumam.

oooKatram sportistam ir savs stāsts: stāsts, kas liek aizdomāties, pasmaidīt, stāsts, kas liek lepoties, ļauj iedvesmoties un sniedz stiprinājumu – mēs varam sasniegt tik ļoti daudz!

oooUzsākot vīt sportistu panākumu stāstu, teicām paldies visām ģimenēm, visiem vecākiem un vecvecākiem, kas izaudzinājuši gan sportistus, gan labus trenerus un sporta skolotājus, gan sporta atbalstītājus.

oooVeidojoties bērna attiecībām ar sportu, liela loma ir sporta skolotājam. Paldies visiem mūsu novada sporta skolotājiem, kuri ir, bija un būs iedvesma un atbalsts ikvienam novada bērnam. Pateicības balvu par ieguldījumu Ilūkstes novada sporta attīstībā saņēma: Elita Rutkupa, Diāna Caune-Ostrovska, Jānis Jarāns, Aļona Romanova. Sumināti tika arī bijušie skolotāji: Edgars Gaidamovičs, Vilnis Jaunušāns, Sandra Dilāne, Ludmila Korotkova, Vladimirs Novikovs, Vladislavs Mackevičs, Valērija Puida, Broņislavs Cakuls un Jānis Bigestāns.

 

 

 

oooLai sasniegtu augstus rezultātus, parasti nepieciešami divi cilvēki – tas ir sportists, un tas ir treneris. Aiz katra izcila snieguma, aiz katra talanta stāv trenera ieguldītais darbs. Medaļas un tituli ir tikai ārējais spožums. Mēs lepojamies, ka Ilūkstes novadā visos laikos ir bijuši izcili treneri, un tieši tāpēc šodien varam saredzēt un sadzirdēt mūsu novada cilvēku sasniegumus ne vien novadā, bet arī Latvijā un ārpus tās. Sakām paldies Sporta skolas direktoriem Jurijam Korotkovam un Imantam Rubļevskim,  treneriem: futbolāAleksandram  Vorotinskim, Deivim Pilacam, Armīnam Kaniņam, Vladimiram Žavoronkovam; vieglatlētikāSergejam un Svetlanai Petrakoviem, Arnim Kaļiņinam; peldēšanā Sņežanai Bonderei. Neatsverams ieguldījums futbola attīstībā ir visiem zināmajiem treneriem Vladimiram un Alenam Vinokuroviem.

 

 

 

oooMēs savā novadā varam lepoties arī ar to, ka no mūsu novada cēlušies labi futbola spēļu tiesneši, kas ir atzīti Latvijā. Profesionālā futbola tiesnesis Eduards Bigats savulaik ir bijis labs skolotājs, veidojot pirmās tiesneša iemaņas visiem labi zināmajam futbola spēļu tiesnesim Ivaram Caunem, kurš tiesājis spēles ne vien Latvijas virslīgā, bet arī spēles U-21 grupā Andora – Dānija, Bosnija Hercogovina – Kazahstāna, Luksemburga – Dānija.

 

oooApbrīnojami, kad cilvēks degsmi pret sportu spēj sevī saglabāt līdz pat sirmam vecumam, kad uzvaras virsotnes uzveic dzīves briedināts cilvēks. Mēs savā novadā lepojamies ar cilvēkiem, kuriem ir šī mīlestība pret sportu visa mūža garumā. Tāpēc sakām lielu paldies Ilūkstes novada sporta veterāniem, kuri ar saviem sasniegumiem ir nesuši labu slavu Ilūkstes novadam. Suminām Emīliju Baleišu, Anitu Purvinsku, Elitu Kaļiņinu, Valdu Namiņu, Innu Šidlovsku, Česlavu Vanaģeli un Valdi Puidu.

 

 

 

oooSvētku pasākuma gaitā Pateicības rakstus un balvas saņēma arī cilvēki, kuriem sports ir dzīves neatņemamā nepieciešamība, kuri deg, aicina un rada iespēju mūsu novada ļaudīm baudīt sportu. Priecājamies un lepojamies – mūsu sporta entuziastu un atbalstītāju pulks ir varens un spēcīgs! Paldies jums visiem!

oooMotosporta sirds un dvēsele – Vitālijs Kurmis un Antons Radzevičs, bez kuriem nav iedomājama motosporta attīstība Ilūkstes novadā. 2004. gadā ar viņu gādību tika izveidota „Celmju trase” aizaugušā karjerā Pilskalnē. Šodien tā ir starptautiski atpazīstama, iemīļota mototrase ļoti daudziem motosportistiem un šī sporta veida atbalstītājiem. Sakām paldies biedrībai „Moto Ilūkste”.

 

 

 

oooAnatolijs Panteleiko un Jānis Kaniņš – vīriešu basketbola komandas nenogurstoši pukstošā sirds, kas ilggadēji rosina un virza mūsu novada vīriešu basketbola komandu uz panākumu virsotnēm. Paldies arī vīriešu basketbola komandai „Pilskalne”!

 

 

 

oooDainis Millers ilgus gadus vienmēr ir atradis laiku, lai pulcētu Ilūkstes novada sieviešu basketbola komandu kā treneris, kā atbalstītājs, kā iedrošinātājs. Komanda ar saviem panākumiem nesusi Ilūkstes novada vārdu ārpus tā robežām. Paldies visai Ilūkstes novada sieviešu basketbola komandai!

 

    

 

oooRolands Apelis – hokeja sirds Ilūkstes novadā. Pats dedzīgi mīlēdams hokeju, viņš sapulcinājis arī citus novada vīrus hokeja komandā, tādēļ suminām arī veterānu hokeja komandu „Ledus lāči”.

 

    

 

oooGunta Okmane – cilvēks, kas nespēj vienaldzīgi stāvēt malā, bet gan ar aizrautību darbojas savā pilsētā Subatē, organizējot dažādas sacensības, sportiskas un veselīgu dzīvesveidu popularizējošas aktivitātes iedzīvotājiem. Gunta ir biedrības „Subatieši” sirds un dvēsele. Paldies „Subatiešiem” par sporta dzīves veidošanu Subatē!

 

    

 

oooAndis Puida – sporta entuziasts ar lielo burtu. Viņš ir ne tikai slēpošanas un skriešanas kluba (SSK) „Bebra” biedrs, bet arī pats aktīvs sportists, pieckārtējs Latvijas čempions slēpošanā, sava dzimtā Bebrenes pagasta sporta dzīves pukstošā sirds, jaunās paaudzes iedvesmotājs un atbalstītājs sporta jomā, kā arī slēpošanas trases meistarīgs sagatavotājs un vēl daudzus, daudzus citus nopelnus guvis cilvēks. Paldies visiem SSK Bebra” biedriem, kuri ir startējuši dažāda ranga skriešanas un slēpošanas sacensībās Latvijā un ārpus tās. Kā paši atzīst, viņi ir aktīvas un veselīgas dzīves atbalstītāji un ir aktīvi ne vien skriešanā un slēpošanā, bet arī citās nodarbēs, kā, piemēram, dziedāšanā un muzicēšanā.

 

   

 

oooIevērojama vieta novada sporta dzīves lappusēs ir Lapkovsku ģimenei, kas aizsākusi tradicionālo Ilūkstes novada velomaratonu. Runājot par velosportu, jāpiemin arī mūsu novadnieks Andris Spūlis, kurš savulaik nācis ar dedzību un labām idejām riteņbraukšanas iedzīvināšanai novadā. Paldies arī biedrības Velo Ilūkste” dibinātājiem un dalībniekiem par visiem sasniegumiem, kas nesuši Ilūkstes novadam slavu!

 

 

 

oooIkviena sportista sapnis ir 1. vietas, medaļas, olimpiskās spēles… Protams, ne visi to sasniedz, ne katrs to piedzīvo, bet mūsu novadā ir izcili sportisti, ar kuriem lepojamies ne tikai mēs, bet kurus zina un pazīst Latvijā. Mums ir sportisti, kas Latvijas vārdu padara atpazīstamu plašajā pasaulē. Tie ir cilvēki, kuri sporta vēstures lappuses rakstījuši spilgtiem burtiem. Paldies viņiem par cīņas sparu, neatlaidību, par to, ka savā dzīvē ir vēlējušies un vēlas ko lielāku, ko vairāk kā ikdienišķi mierīgu dzīvi!

oooKā vienu no šādiem sportistiem jāizceļ Agris Elerts un viņa ģimene. Agris kā Latvijas labākais kamaniņu braucējs ir piedalījies 1992. un 1994. gada ziemas Olimpiskajās spēlēs, braucis arī bobslejā. Sports ģimenē izdzīvots kā dzīvesveids – Elerti ir piedalījušies Latvijas ģimeņu sporta festivālos, un katrai no ģimenes atvasēm ir savi personīgie sasniegumi vieglatlētikā un riteņbraukšanā. Paldies jums par labo paraugu, kā mirdzēt sev, novadam un Latvijai!

 

    

 

oooAndris Vaņins –  šī cilvēka darbi runā skaļāk par vārdiem, ko varētu par viņu sacīt. Kopš agras bērnības nodarbojoties ar futbolu, Andris ir sasniedzis apbrīnojamu meistarību – četras  reizes viņš ir atzīts par labāko futbolistu Latvijā, un viņa sniegums ir augsti novērtēts arī aiz mūsu valsts robežām. Tā kā Andris joprojām izdzīvo futbolista aktīvo dzīvesveidu, pateicības balvu nodevām viņa vecākiem.

 

    

 

oooJurijs Žigajevs – talantīgs, meistarīgs un iedvesmojošs futbolists. Sasniedzis daudzas augstas virsotnes savā sporta dzīvē un, noslēdzis profesionālo karjeru, ar savu harizmu turpina iedvesmot jaunos futbolistus.

 

     

 

oooSandra Voitāne – meitene ar krampi! Ļoti mērķtiecīga un talantīga futboliste. 2017. gadā Sandra titulēta par labāko komandas spēlētāju, pašlaik ir Latvijas nacionālās sieviešu futbola izlases dalībniece.

 

    

 

oooToms Švāns – volejbolists ar augstākajiem sasniegumiem. Toms pašlaik spēlē Latvijas volejbola izlasē.

 

    

 

oooSandris Šedis – puisis ar tvērienu no Bebrenes. Bet, ja nopietni, tad ievērojamus sasniegumus Sandris guvis armvrestlingā. Ir  trīskārtējs Latvijas čempions, Baltijas čempions, un viņa augstākais sasniegums ir čempiona tituls 2018. gada Pasaules kausa izcīņas sacensībās Polijā.

 

    

 

oooJānis Zabarovskis – svarcēlājs. Šēderē dzimušais jaunietis ir nesis Ilūkstes novada vārdu gan caur Latvijas čempionātiem, iegūstot godalgotas vietas, gan ārvalstīs: Eiropas čempionātā 2008. gadā Jānis ieguvis 3. vietu, Pasaules čempionātā 2009. gadā – 5. vietu divcīņā un 4. vietu „garajā ciklā”.

 

 

 

oooEdgars Apelis – panākumu kaldinātājs hokejā. Latvijas hokeja izlases sastāvā viņš ir piedalījies pasaules čempionātā U-18 un U-20 grupā.

 

 

oooVeidojot mūsu novada sporta atmiņu stāstu, apzināmies un stiprinām domu, ka nav mazsvarīgu mirkļu un sasniegumu, nav mazsvarīgu lēmumu, viss allaž savijas vienā kopveselumā. „Mēs būsim tik lieli, cik mūsu griba,” – tā reiz sacījis Jānis Rainis, un tik iederīgi tas skan arī šodienā. Mūsu novads ir sportisks novads, mums vēl ir tik daudz iespēju nākotnē vīt skaistus sasniegumu stāstus! Un tādi noteikti būs!

 

Ilūkstes novada pašvaldības

Izglītības nodaļas vadītāja

Ilona Linarde,

sabiedrisko attiecību speciāliste

Madara Pavlovska

 


Suminājām Ilūkstes novada sportistus
Suminājām Ilūkstes novada sportistus
Suminājām Ilūkstes novada sportistus
Suminājām Ilūkstes novada sportistus
Suminājām Ilūkstes novada sportistus
Suminājām Ilūkstes novada sportistus
Suminājām Ilūkstes novada sportistus
Suminājām Ilūkstes novada sportistus
Suminājām Ilūkstes novada sportistus
Suminājām Ilūkstes novada sportistus
Suminājām Ilūkstes novada sportistus
Suminājām Ilūkstes novada sportistus
Suminājām Ilūkstes novada sportistus
Suminājām Ilūkstes novada sportistus
Suminājām Ilūkstes novada sportistus
Suminājām Ilūkstes novada sportistus
Suminājām Ilūkstes novada sportistus
Suminājām Ilūkstes novada sportistus
Suminājām Ilūkstes novada sportistus
Suminājām Ilūkstes novada sportistus
Suminājām Ilūkstes novada sportistus
Suminājām Ilūkstes novada sportistus
Suminājām Ilūkstes novada sportistus
Suminājām Ilūkstes novada sportistus
Suminājām Ilūkstes novada sportistus
Suminājām Ilūkstes novada sportistus
Suminājām Ilūkstes novada sportistus
Suminājām Ilūkstes novada sportistus
Suminājām Ilūkstes novada sportistus
Suminājām Ilūkstes novada sportistus
Suminājām Ilūkstes novada sportistus
Suminājām Ilūkstes novada sportistus
Suminājām Ilūkstes novada sportistus
Suminājām Ilūkstes novada sportistus
Suminājām Ilūkstes novada sportistus
Suminājām Ilūkstes novada sportistus
Suminājām Ilūkstes novada sportistus
Suminājām Ilūkstes novada sportistus
Suminājām Ilūkstes novada sportistus
Suminājām Ilūkstes novada sportistus
Suminājām Ilūkstes novada sportistus
Suminājām Ilūkstes novada sportistus
Suminājām Ilūkstes novada sportistus
Suminājām Ilūkstes novada sportistus
Suminājām Ilūkstes novada sportistus
Suminājām Ilūkstes novada sportistus
Suminājām Ilūkstes novada sportistus