Subates pamatskolā noslēdzies mācību gads

DSCF3102       12. maijā 9.klasei noskanēja pēdējais zvans. Šogad Subates pamatskolu beidz 12 skolēni. Topošos absolventus atnāca apsveikt viss skolas kolektīvs un 9.klases vecāki. Pasākumu organizēja un vadīja 7.klases meitenes Ināra, Liliāna un Katrīna. Pēc svinīgās daļas devītie aizgāja uz savu pēdējo audzināšanas stundu.

       15. maijā 4.klases skolēni apmeklēja Silenes RKP. Skolēni iepazinās ar robežsargu ikdienu. Viņiem parādīja darba telpas, tehniku, ieročus, kinologa darbu, pavizināja ar kvadraciklu. Noslēgumā tika sarīkots pikniks.

      20. maijā 2., 3. Klases skolēni un viņu vecāki devās ekskursijā uz Nīcgales Lielo akmeni, kur pavadīja laiku, izbaudot atpūtu pie dabas. Atpakaļceļā iegriezāmies Līksnas baznīcā, kuru izstaigājot skolēni un viņu vecāki iepazinās ar tās arhitektūru. Nākošais pieturas punkts bija Līksnas atpūtas parks, tika izstaigātas takas un apskatītas izveidotās skulptūras. Pēdējais pieturas punkts bija Egļu kalns.

      27. maijā mūsu skolas 1.-4.klašu deju kolektīvs piedalījās deju festivālā “Latvju bērni danci veda” Cēsīs. Subatieši dejoja ielu koncertā pie grāmatnīcas “Zvaigzne” un pēc tradīcijas piedalījās dalībnieku krāšņajā gājienā.

      29. maijā 5., 6., 7.klašu skolēni aizbrauca pie kaimiņiem uz Eglaines pagastu, kur apmeklēja Stendera muzeju. Viņi uzzināja par pašu Stenderu un viņa dzimtu, redzēja Stenderu dzimtas koku, viņa grāmatas, kas izdotas 18. gadsimtā. Ekskursija noslēdzās Lašu kalnā, kur skolēni spēlēja jautras un aizraujošas spēles. Gribam pateikt paldies Eglaines KN vadītājai Zandai Lisovskai par interesantu ekskursiju.

      30. maijā Subates pilsētas estrādē sporta skolotājs Arnis Kaļiņins organizēja sporta pasākumu. Visi skolēni piedalījās jautrās sporta aktivitātēs, saistītas ar spēka, izturības, uzmanības un ātruma sacensību. Pasākuma beigās skolēniem bija jāpiedalās virves vilkšanā, kas radīja daudz pozitīvu emociju. Pasākuma noslēgumā katrs dalībnieks saņēma diplomu par piedalīšanos.

      31. maijā svinīgajā pasākumā skolas direktors sveica skolēnus pēdējā mācību gada dienā. Atzinības rakstus par labiem un teicamiem rezultātiem mācībās saņēma 2. Klases skolēni Raivis Kraševskis un Elza Ušacka, 3.klases skolnieces Annija Dambīte un Kate Papenoka, 4.klases skolniece Agnese Feldentāle un 7. Klases skolniece Ināra Upeniece. Pateicības rakstus saņēma skolēni, kuri aktīvi piedalījās novada olimpiādēs, konkursos, skatēs un sporta sacensībās. Skolas direktors īpašu paldies pateica vēcākiem par sadarbību un atbalstu skolai.

Direktora vietniece izglītības jomā A.Brokāne

DSCF3120

DSCF3129

DSCF3138

DSCF3141

DSCF3143