Subates pamatskola ar interesantiem pasākumiem aizvadīja pirmo mācību gada mēnesi

DSCF3240     8. septembrī, turpinoties sadarbībai ar Lietuvas kolēģiem, Subates pamatskolas skolēni tika ielūgti uz Gardēžu svētkiem Lietuvā, kuros viņi ne tikai piedalījās ar savām gardēžu platēm, kuras sarūpēja 1, 3., un 4. klases skolēni un viņu vecāki, bet arī apskatīja un guva iespaidu par to, kādas gardēžu plates veido lietuvieši savos svētkos.

    Skolēni baudīja atpūtu, klausoties Ābeļu ģimnāzijas skolēnu sarūpēto koncertu, izmantoja iespēju katram pašam izcept savu pankūku un to turpat uz vietas apēst, kā arī izstāvēt rindā pēc burgera, kuru gatavoja uz vietas vietējā mēroga populārākā ātro uzkodu uzņēmuma darbinieki. Nogaršoja dažādas ātrās uzkodas un izvērtēja savas iespējas, kā tādu pagatavot mājās. Pašā pasākuma nobeigumā par dalību „Gardēžu plates” konkursā saņēma pateicību un devās mājup, atceroties garšas, smaržas un emocijas.

15. septembra pēcpusdienā Subates pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Aiga Subatiņa aicināja visus 1.–8. klašu skolēnus uz kopīgu dzejas stundu. Ģimeniskā noskaņā pasākumu atklāja 7. klases skolēni, kas bija sagatavojuši īpašu veltījumu saviem tētiem. Pasākuma gaitā dzeju deklamēja gan lielākie, gan mazākie bērni. Patiesu baudījumu sniedza bērnu neviltotais dzīvesprieks, kas mirdzēja viņu acīs, skandējot dzejoļus, kurus iemācīties viņiem bija palīdzējuši vecāki un sākumskolas latviešu valodas skolotājas M. Balode un D. Timofejeva. Žūrijas lēmumu paziņoja Subates pilsētas bibliotēkas vadītāja Anita Šapala. Pateicības par piedalīšanos dzejas stundā saņēma visi skolēni. Godalgotas vietas 1.–4. klašu grupā ieguva Kate Papenoka, Raivis Kraševskis un Raitis Streiko, bet 5.–8. klašu grupā -– Ināra Upeniece, Anastasija Ščedrova un Juris Kokāns.

17. un 18. septembrī skolā viesojās Bebrenes vidusskolas skolotāji, kuri divu dienu garumā iesaistīja skolēnus dažādās aktivitātēs. Pirmajā dienā skolēni tika sapulcināti skolas aktu zālē, kur dejoja un mācījās veidot ziedus no salvetēm, ziedus ar pārsteigumu un apsveikumus. Otrajā dienā pēc orientēšanās sacensībām tika organizētas interesantas, pārsteigumu pilnas radošas darbnīcas. Liels paldies Bebrenes vidusskolas skolotājiem!

28. septembrī 1.–5. klases skolēni, ciemiņi no Sadraudzības vidusskolas un Ābeļu ģimnāzijas piedalījās Rudens ballē. Skolēni dziedāja par rudeni un Miķeli, iesaistījās dažādās rotaļās. Tika veidota dārzeņu izstāde, kurā piedalījās arī ciemiņi. Pēc pasākuma visi devās uz Miķeļdienas tirdziņu. Jautri un interesanti skolā tika nosvinēta Miķeļdiena.

 

 

DSCF3247

DSCF3297

DSCF3299

DSCF3301

DSCF3329

DSCF3412

DSCF3422