Subates Kultūras namā viesosies amatiermākslas kolektīvs no Stelpes pagasta

Subates Kultūras namā viesosies  amatiermākslas kolektīvs no Stelpes pagasta

     Jau trešo gadu Subates Kultūras namu, Dvietes Kultūras namu un Vecumnieku novada Stelpes pagasta Kultūras namu amatiermākslas kolektīvus vieno draudzīgas saites. Šajā laikā ir noritējušas vairākas sirsnīgas tikšanās, sniedzot koncertus, iepazīstot Ilūkstes un Vecumnieku novadus. Šogad, 14.aprīlī, Latvijas 100-gadē stelpieši viesosies Subatē, lai dziesmās un dejās izstāstītu Stelpes stāstu. Tā kā koncerts ir sadraudzības pasākums, tad stāstu kuplinās Dvietes Kultūras nama amatierteātris “Nebēdnieki” un Subates Kultūras nama  vokālais ansamblis “Sonāte” ar deju grupu “RitmusS”.
     Aicinām visus apmeklēt koncertu Subates Kultūras namu, 14.aprīlī, plkst.17.00.

 

 Gunta Okmane,Subates Kultūras nama  vadītāja