Subatē ražīgi aizvadīta “Lielā talka”

Subatē ražīgi aizvadīta “Lielā talka”

     Paldies visiem Lielās talkas dalībniekiem Subatē un Prodes pagastā. Kopīgiem spēkiem un darbapriekā esam sakopuši Ulmaņa birzīti, Subates luterāņu baznīcas apkārtni, bērzu birzīti pie aprūpes centra un Subates ezera Saliņu. Paldies arī tiem, kuri nebija mūsu pulkā, bet darbojās šajā dienā, sakopjot kādu citu dabas stūrīti. Prieks par padarīto ir pašiem un arī tiem, kuri apmeklēs tūrisma sezonā mūsu teritoriju.

Subates Kultūras nama vadītāja

Gunta Okmane

Foto: I.Streiko, A.Upīte, V.Kozlovska, G.Okmane


Subatē ražīgi aizvadīta “Lielā talka”
Subatē ražīgi aizvadīta “Lielā talka”
Subatē ražīgi aizvadīta “Lielā talka”
Subatē ražīgi aizvadīta “Lielā talka”
Subatē ražīgi aizvadīta “Lielā talka”
Subatē ražīgi aizvadīta “Lielā talka”