Subatē notika mākslas plenērs „Radošā nedēļa”

Subatē notika mākslas plenērs „Radošā nedēļa”

     No 4. līdz 8. jūnijam Subatē norisinājās mākslas plenērs, kura tēma bija Subates vēsturiskā koka arhitektūra, tās vērtību un saglabāšanas uzsvēršana. Arhitektūra ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis. Tā padara Subates mazpilsētu īpaši pievilcīgu, piešķir tai senatnīguma šarmu.

    Mākslinieki – Oskars Jansons un Maija Bērziņa (Daugavpils), Vaira Lejniece (Jaunjelgava), Olga Kolotovkina un Ingrīda Stivriņa (Aizkraukle), Daina Eglīte (Krustpils), Ināra Ozoliņa (Daudzeva) – plenēra darba laikā izstaigāja Subati, atrodot saviem topošajiem darbiem koka arhitektūras pērles (pat to, ko paši subatieši nav īsti pamanījuši), iepazinās un ritināja sarunas ar vietējiem iedzīvotājiem un koka namu īpašniekiem, sniedza visdažādākās ierosmes plenēra organizatoriem turpmākajam darbam.

     Kopumā tapa desmit darbi, kas tika izstādīti apskatei plenēra noslēguma pasākumā Subates kultūras namā. Kā izteicās mākslinieki Oskars Jansons un Maija Bērziņa, pasākuma darbu var uzskatīt par Subates mākslas plenēru un izstāžu zāles dzimšanas dienu. Tas ir liels prieks un liels pagodinājums pilsētiņai, jo organizēt plenērus un veidot izstādes ir jau sen lolots sapnis.

     Noslēguma pasākumā varēja sajust, ka Subates vēsturiskā koka arhitektūra ir celta saulītē, nonākusi uzmanības centrā un atdzimusi kā vērtība cilvēku domās. Tas ļauj cerēt, ka namīpašnieki centīsies to saglabāt, restaurēt. Noslēgumā pasākuma dalībnieki kopīgi risināja sarunas, dalījās pārdomās, iespaidos, vēlējumos. Pasākuma viešņa un plenēra organizētāju padomdevēja Vanda Bauļina pasniedza māksliniekiem vērtīgas piemiņas balvas – otas, ar kurām savus darbus savulaik gleznoja mākslinieks Leonīds Bauļins.

      Liels paldies plenēra dalībniekiem, kuri atsaucās aicinājumam darboties. Paldies visiem, kuri nodrošināja plenēra norises.

 

Subates kultūras nama vadītāja

Gunta Okmane

 


Subatē notika mākslas plenērs „Radošā nedēļa”
Subatē notika mākslas plenērs „Radošā nedēļa”
Subatē notika mākslas plenērs „Radošā nedēļa”
Subatē notika mākslas plenērs „Radošā nedēļa”
Subatē notika mākslas plenērs „Radošā nedēļa”