Subatē noslēdzies projekts dažādu spēļu jomā

Subatē noslēdzies projekts dažādu spēļu jomā

Visu šo gadu, kopš februāra biedrība „Subatieši – sanākam, domājam, darām” Subatē realizēja projektu „Āra un telpu sporta veidu sacensību un turnīru kapacitātes stiprināšana Subatē”. (Nr. 19-03-AL28-A019.2201-000001) realizāciju (Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākums „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”).

Projekta ietvaros tika iegādātas dažādas galda spēles biedrības bērnu un jauniešu spēļu telpai, iegādāti spēļu galdi  -galda teniss, novuss, gaisa hokejs un snukers. Lai paplašinātu iespējas rīkot sacensības uz ūdens ar dažādiem ūdensrīkiem, biedrība iegādājās SUP dēļus. Āra sacensības tagad varēs rīkot arī spīdmintona sporta veidā.

Biedrība jau līdz šim ir aktīvi iesaistījusies dažādu sporta veidu turnīru un sacensību organizēšanā savā mazpilsētā. Šī projekta aktivitātes papildinās jau esošo bāzi un dos iespēju apgūt jaunus  sporta veidus. Īpašs ir snukera spēles aprīkojums. Līdz šim biedrības spēļu telpā varēja spēlēt Pool biljardu, tagad-arī snukeru.

Lai palīdzētu lielajiem un mazajiem apgūt jauno spēļu prasmes, iepazīstināt ar tām, kā arī organizēt sacensību pasākumus, pusgadu projekta ietvaros tika algots darbinieks.

Gan telpu, gan āra spēles ir lielisks veids kā darboties kopā ar ģimeni , draugiem, attīstot gan fiziskāš, gan garīgās cilvēka spējas un iemaņas.

Projekta kopējās izmaksas ir   9868,48 EUR, līdzfinansējumu projektam   sniedz Ilūkstes novada pašvaldība. Publiskais finansējums – 8881,63 EUR.

 

 

Biedrības  „Subatieši – sanākam, domājam, darām”

vadītāja  Gunta Okmane

Foto: Zanda Šoldre un Gunta Okmane –

tiek apgūta jauna spēle

 jaunais snukera aprīkojums