Subatē noritēja jauniešu spēle „Prāta mežģis”

Prata mezgla notika      28. oktobrī Subates kultūras nams aicināja jauniešus jau uz trešo Prāta mežģi”. Spēles mērķis ir iesaistīt jaunatni kopīgās aktivitātēs, dot iespēju ne tikai domāt un minēt, bet arī uzzināt ko jaunu gan par Latviju, gan Subati, domāšanu sasaistot ar ķermeņa veiklību.

    Šogad spēlē piedalījās trīs komandas un tika izspēlētas septiņu jomu spēles. Vienu no tām piedāvāja Subates pilsētas bibliotēka. Tika celta gaismā agrāko laiku ciparu spēle. Subatiete Evita Cucure, kura pašlaik studē Rīgas Tehniskajā universitātē, piedāvāja savas idejas un sadarbojās ar kultūras namu.

Visi jaunieši – subatieši, jēkabpilieši un mārupieši – bija pozitīvi noskaņoti, ar prieku un humoru iesaistījās uzdevumu risināšanā. Komandas bija trīs, tātad  – visas godalgotas, un vietu sadalījums šāds: 3. vieta komandai EKA Amo” (Elvis Ancāns, Kitija Osīte, Aija Miltināne), 2. vieta komandai Meitenes & Co” (Elīza Maksimova, Aiva Miltināne, Rūdolfs Semjonovs), bet 1. vieta – komandai Smuk Kuilīši” (Dāvis Krievāns, Rihards Bondarenko).

Ceram, ka Latvijas simtgades spēlē pie mums viesosies arī kaimiņu pagastu jauniešu komandas. Gaidīsim un asināsim prātu kopā!

 

 

Subates kultūras nama vadītāja

Gunta Okmane