Subatē izskanēja sadraudzības koncerts

Subatē izskanēja sadraudzības koncerts

     Jau trešo gadu Subates, Dvietes, Eglaines kultūras namu un Vecumnieku novada Stelpes kultūras nama  amatierkolektīvus vieno cieša draudzība. Ir bijuši vieskoncerti Stelpes pusē, stelpieši ir ciemojušies Dvietē un Subatē. Šoreiz, 14. aprīlī, saulainā, klusā pavasara dienā stelpieši viesojās pie mums un turpināja iepazīt mūsu novadu.

     Kopā tika apmeklēts Stendera muzejs Eglainē, Eglaines luterāņu baznīca. Pusdienas patīkamā noskaņā tika baudītas viesu mājā „Saliņas”. Visur ciemiņus sagaidīja laipni cilvēki, kuri  lepojas ar savu darbu, dara to ar prieku.

     Vakarā Subates kultūras namā visi tika aicināti uz koncertu, kurā uzstājās Stelpes kultūras nama amatierkolektīvi – vidējās paaudzes deju kolektīvs „Stelpe”, jauniešu deju kolektīvs „Roga”, vokālais ansamblis „Nianse”, amatierteātris „Urguči”, solists Egils Nelius, duets Valērija un Rodžers Heizeldeni, kā arī mūsu novada pašdarbnieki – Dvietes kultūras nama amatierteātris „Nebēdnieki”, Subates kultūras nama vokālais ansamblis „Sonāte” un deju grupa „RitmusS”. Stelpes kolektīvi kopā „izstāstīja” Stelpes stāstu, kas deva lielisku ieskatu nelielā pagasta lielajos sasniegumos, atspoguļoja tā čaklos cilvēkus un dzīvi kopumā.

     Patīkamais pavasara vakars turpinājās saviesīgā ballītē ar dejām, spēlēm, kopīgām sarunām un jaunām savstarpējām iepazīšanām. Viesi izstaigāja klusā vakara Subates takas gar ezeru un bija priecīgi gan par dabas dāvanām, gan kopā pavadīto laiku.

     Draudzība ir vērtība, kas palīdz gan dzīvot, gan radīt jaunas idejas, gan pārvarēt grūtības.

    Subates kultūras nams  pateicas visiem, kuri līdzdarbojās šī skaistā pasākuma tapšanā. Paldies Stelpes kultūras nama  vadītājai Sandrai Neliusai, Stendera muzeja vadītājai Stefānijai Lazdānei, Eglaines kultūras nama vadītājai Zandai Lisovskai, Lašu evaņģēliski luteriskajai draudzei, viesu nama „Saliņas” darbiniecēm, Subates kultūras nama  pašdarbniecēm, šoferiem.

 

Ar cerību uz daudziem jaukiem pasākumiem

Subates kultūras nama vadītāja

Gunta Okmane

 


Subatē izskanēja sadraudzības koncerts
Subatē izskanēja sadraudzības koncerts
Subatē izskanēja sadraudzības koncerts